Subskrybuj Kanał Posty

Pałac Schönbrunn • Re: Święta Państwowe

5 dni 2 godziny ago
Heinz-Werner Grüner

Targersdorfi Borisz gróf!

Widzi pan Szlachetny Baronie, że ja też się zastanawiam czym podpadłem?

A widzi Jaśnie Wielmożny (aż musiałem sprawdzić w ustawie ) Hrabia, że to takie anormalne, co nie?

Pałac Schönbrunn • Re: Święta Państwowe

5 dni 2 godziny ago
Heinz-Werner von Grüner

Ja Cięk kręcę! Co tu się zadziało!

Freiin Isabella Marie Swan! JCKW Andrew! Targersdorfi Borisz gróf! Freiherr Moritz von Oranien-Nassau! Winszuję!
@Isabella Marie Swann @Andrew von Habsburg @Targersdorf Borisz @Moritz von Oranien-Nassau

...

Austro-Węgierska Federacja Piłkarska • Re: Mikroświatowa Unia Piłkarska

5 dni 2 godziny ago
Heinz-Werner von Grüner

Poniżej w celach informatycznych i statystycznych wklejam info odnośnie proponowanych zmian w MUP w najbliższym sezonie i wyborach organizatora na następny mundial.

Szanowni Trenerzy – Delegaci,
Szanowni Obywatele Mikroświata
Fani piłki nożnej,

Przed nami rozpoczyna się bardzo ciekawy okres. Trwa obecnie V-mundial w Leocji czyli takie nasze mistrzostwa mikroświata. Samo to wydarzenie budzi wiele emocji, dlatego polecam na wstępie śledzić zmagania bezpośrednio przez system Xp...

Pałac Schönbrunn • Re: Święta Państwowe

5 dni 2 godziny ago
Targersdorf Borisz

-Istvanie spójrz Jego Królewska Mość nadał tytuł barona, naszemu drogiemu @Heinz-Werner Grüner Nasz drogi Czech @Moritz von Oranien-Nassau również został baronem, a pani @Isabella Marie Swann odzyskała swój tytuł baronessy - baron Targersdorf siedział w swoim fotelu i machał szpaltą gazety w stronę swojego adiutanta- To dobra informacja, Założymy teraz zw...

Reichsrat • Re: XVII - Rozpoczęcie obrad

5 dni 3 godziny ago
Targersdorf Borisz

Wasza Królewska Mośc @Franz Leopold I
Wasza Wysokość @Andrew von Habsburg

przedstawiam traktat uznaniowy z Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwem Hirshbergii i Weerlandu, jaki podpisałem w imieniu Majestatu w czasie mojej podróży do Hirshbergii i Weeelandu.

Traktat

Wysokie Układające się Strony


Jego Cesarska i Królewska Mość

FRANCISZEK LEOPOLD I

Cesarz Austrii, Apostolski Król Węgier Etc

Reprezentowany przez Jego Ekscelencję Barona Bor...

Pałac Schönbrunn • Re: Święta Państwowe

5 dni 3 godziny ago
Isabella Marie Swann

Muszę przyznać, że na tak udanym Balu to ja nie byłam z dobrą dekadę
Dziękuję za wszelkie przywrócone mi przywileje oraz gratuluje wszystkim odznaczonym.
To naprawdę wielka przyjemność być wśród tak zacnego towarzystwa.

...

Pałac Schönbrunn • Re: Święta Państwowe

5 dni 4 godziny ago
Franz Leopold I

Majestät zbyt łaskaw.

Majestät przede wszystkim zmęczony
Gratulacje zaś należą się przede wszystkim WCKW @Andrew von Habsburg ,swietnie przygotowana uroczystość.

...