K.W. Miasto Stołeczne Budapeszt   Sztab Generalny C.i K. Sił Zbrojnych


O kategorii Sztab Generalny C.i K. Sił Zbrojnych (3)
Oddział III Personalny ( 2 ) (30)
Oddział II Kwatermistrzowski (9)
Kancelaria Szefa Sztabu ( 2 ) (37)
Działania zbrojne przeciw Tomisławowi II (5)
Zapytanie o stan sił powietrznych (9)
Oddział I Operacyjny (5)
Biuro Uzbrojenia przy Sztabie Generalnym (11)
Inspektorat Wojsk Ladowych (16)