Galicja i Lodomeria   Armia


About the Armia category (1)
I Korpus CK - skład (1)
Rozkazy (2)
Wojska Techniczne (1)
Żandarmeria (1)
Artyleria (1)
Kawaleria (1)
Piechota (3)