Galicja i Lodomeria   Dziennik Ustaw


Temat Odpowiedzi Aktywność
About the Dziennik Ustaw category 1 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Dekret Regenta o reorganizacji armii 1 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Dekret Regenta o powołaniu armii 4 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Proklamcja 1 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names