Galicja i Lodomeria   Dziennik Ustaw


About the Dziennik Ustaw category (1)
Dekret Regenta o reorganizacji armii (1)
Dekret Regenta o powołaniu armii (4)
Proklamcja (1)