Galicja i Lodomeria   C. i K. Towarzystwo Historyczne


O kategorii C. i K. Towarzystwo Historyczne (1)
I Walne Zebranie C. i K. Towarzystwa Historycznego (5)
Cesarskie i Królewskie Towarzystwo Historyczne ( 2 ) (34)