Galicja i Lodomeria   Kraków


Nowy początek (16)
About the Kraków category (1)
Austriacka Unii Gospodarcza ( 2 3 ) (47)
Z przyjacielską wizytą (8)
Wawel (4)
Bochnia i okolice ( 2 ) (21)
Odnaleziono stare mapy Galicji i Lodomerii! (2)
Wezwanie do mobilizacji (1)
Pilny telegram (18)
Kraków (2)