Galicja i Lodomeria


Kopalnia soli Wieliczka [Gospodarka i przemysł] (1)
Rozkazy [Armia] (2)
Wawel [Kraków] (4)
Bochnia i okolice ( 2 ) [Kraków] (21)
Odnaleziono stare mapy Galicji i Lodomerii! [Kraków] (2)
Polskie Fabryki Maszyn i Wagonów L. Zieleniewski S.A [Gospodarka i przemysł] (1)
Kopalnia Soli w Bochni [Gospodarka i przemysł] (4)
Rozkaz o powołaniu wojsk do gotowości [Lemberg] (1)
Wezwanie do mobilizacji [Kraków] (1)
Pilny telegram [Kraków] (18)
Dekret Regenta o reorganizacji armii [Dziennik Ustaw] (1)
Kraków [Kraków] (2)
Wojska Techniczne [Armia] (1)
Żandarmeria [Armia] (1)
Artyleria [Armia] (1)
Kawaleria [Armia] (1)
Piechota [Armia] (3)
Nowy początek [Kraków] (16)
Dekret Regenta o powołaniu armii [Dziennik Ustaw] (4)
Proklamcja [Dziennik Ustaw] (1)