Księstwo Pobrzeża   Inspektorat Kriegsmarine w Trieście


O kategorii Inspektorat Kriegsmarine w Trieście (3)
Stan floty ( 2 3 4 ) (79)
Zarządzenia ( 2 ) (21)
Pisma i informacje urzędowe ( 2 ) (27)