Księstwo Styrii


Obszar Krainy Uniwersytet w Grazu Bank Ziemski w Grazu Obszar Karyntii Akademia Wojskowa w Grazu CK III Korpus Austro-Węgier (Replace this first paragraph with a brief description of your new category. This guidance will appear in the category selection area, so try to keep it below 200 characters. Until you edit this description or create topics, this category won’t appear on the categories page.) Miasto Stołeczne Graz Siedziba Namiestnika (Replace this first paragraph with a brief description of your new category. This guidance will appear in the category selection area, so try to keep it below 200 characters. Until you edit this description or create topics, this category won’t appear on the categories page.) Obszar Styrii
Temat Odpowiedzi Aktywność
About the Księstwo Styrii category 1 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Wizyta JCiKM Franciszka Leopolda I w Grazu 30 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Zakłady Przemysłowe w Styrii 18 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Akademia Wojskowa 12 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Wydarzenia roku 1918 52 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Akty Prawne Księstwa Styrii 30 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Stany Generalne Księstwa Styrii 36 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Styryjska Brygada Strzelców 12 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Konto Bankowe Funduszu Dworskiego JCiKM 10 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Konto Bankowe Henryka von Groc Hrychowicza 11 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Konto Bankowe Skarbu Księstwa 10 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Dyrekcja Banku Ziemskiego 27 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Starostwo Klagenfurt (Karyntia) 12 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Konstytucja Księstwa Styrii 1 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Starostwo Marburgr (Styria) 10 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Rozkazy Dowództwa III Korpusu 11 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Galeria Malarstwa 14 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Starostwo Brucker (Styria) 10 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Konto Bankowe ZG Maikowski & Targersdorf 7 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Konto Bankowe C.i K. Biura Administracji 3 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Konto Bankowe Czesko-Morawskie Konsorcjum Wydobywcze 7 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Konto Bankowe Inger von Beillschmidt 4 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Majętność Ziemska Grambach 5 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Prawo Generalne Ksiestwa Styrii 2 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Zwierzyniec (Ogród Zoologiczny) 81 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Odrodzenie Księstwa Styrii 44 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
1 Pułk Pancerny 5 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Kancelaria Namiestnika Księstwa 28 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Winiarnia Win Haus 13 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Księga Notarialna Księstwa Styrii 3 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names