Księstwo Styrii


Obszar Krainy Uniwersytet w Grazu Bank Ziemski w Grazu Obszar Karyntii Akademia Wojskowa w Grazu CK III Korpus Austro-Węgier (Replace this first paragraph with a brief description of your new category. This guidance will appear in the category selection area, so try to keep it below 200 characters. <strong>Until you edit this description or create topics, this category won’t appear on the categories page.</strong>) Miasto Stołeczne Graz Siedziba Namiestnika (Replace this first paragraph with a brief description of your new category. This guidance will appear in the category selection area, so try to keep it below 200 characters. <strong>Until you edit this description or create topics, this category won’t appear on the categories page.</strong>) Obszar Styrii
Temat Odpowiedzi Utworzono
About the Księstwo Styrii category 1 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Wizyta JCiKM Franciszka Leopolda I w Grazu 30 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Zakłady Przemysłowe w Styrii 18 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Akademia Wojskowa 12 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Wydarzenia roku 1918 52 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Akty Prawne Księstwa Styrii 30 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Stany Generalne Księstwa Styrii 36 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Styryjska Brygada Strzelców 12 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Konto Bankowe Funduszu Dworskiego JCiKM 10 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Konto Bankowe Henryka von Groc Hrychowicza 11 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Konto Bankowe Skarbu Księstwa 10 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Dyrekcja Banku Ziemskiego 27 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Starostwo Klagenfurt (Karyntia) 12 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Konstytucja Księstwa Styrii 1 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Starostwo Marburgr (Styria) 10 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Rozkazy Dowództwa III Korpusu 11 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Galeria Malarstwa 14 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Starostwo Brucker (Styria) 10 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Konto Bankowe ZG Maikowski & Targersdorf 7 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Konto Bankowe C.i K. Biura Administracji 3 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Konto Bankowe Czesko-Morawskie Konsorcjum Wydobywcze 7 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Konto Bankowe Inger von Beillschmidt 4 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Majętność Ziemska Grambach 5 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Prawo Generalne Ksiestwa Styrii 2 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Zwierzyniec (Ogród Zoologiczny) 81 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Odrodzenie Księstwa Styrii 44 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
1 Pułk Pancerny 5 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Kancelaria Namiestnika Księstwa 28 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Winiarnia Win Haus 13 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names
Księga Notarialna Księstwa Styrii 3 translation missing: pl_PL.date.abbr_month_names