Węgry


Gospodarka Dekrety i rozporządzenia Kurria węgierska
About the Węgry category [Węgry] (1)
1. magyar léghajógyár - Pierwsza węgierska fabryka sterowców [Gospodarka] (18)
Uprawa winnych latorośli [Gospodarka] (8)
Oświadczenie ws. Ung ( 2 ) [Gospodarka] (21)
Ung Wittasydów ( 2 3 4 ) [Węgry] (68)
Zamek Ungvár - tymczasowa rezydencja Wittasydów [Węgry] (2)
Umowa o sprzedaży ziemi (Króleswto oraz Sułtanat Wittasydów(Korporacja)) [Węgry] (4)
Wydalenie Leszka van der Fryssau [Dekrety i rozporządzenia] (1)
Wojna w Austrii górnej [Węgry] (11)
Spis obywateli Węgierskich [Kurria węgierska] (3)
Postanowienie Sejmu o Wyborze nowego Króla [Węgry] (11)
Rozkazy dla Armii Węgierskiej [Węgry] (2)
Rozporządzenie Gubernatora o powstaniu Królewskiej Armii Węgierskiej [Węgry] (1)
Koronacja Tymoteusza I Fryderyka [Węgry] (14)
Postanowienie Sejmu Królewkiego o powołaniu Królewskiego gubernatora [Węgry] (1)
Ustawa Sejmu Królewskiego o symbolach państwowych [Węgry] (1)
Akt zasadniczy [Węgry] (1)