C.i K. Stołeczne Miasto Wiedeń


Ambasady Forum dla przedstawicieli innych państw. Gabinet Burmistrza Wiednia Sala Posiedzeń Rady Nadzwyczajnej Tutaj mają miejsce posiedzenia Rady Nadzwyczajnej. Ballplatz - Rząd JCKM Siedziba Rządu JCKM Cesarskie i Królewskie Archiwa Sterty zakurzonych papierów czekających na ponowne odkrycie. Reichsrat Hofburg Oficjalna siedziba Cesarskiego i Królewskiego Dworu, w okresie zimowym mieszcząca się w Hofburgu.<br> Adres:<br> <strong>k. u. k. Hofburg Palast</strong><br> Michaelerkuppel<br> Wien<br> Ehzgtm. Österreich u. d. Enns Dokumenty Rady Nadzyczajnej Rządowe akty prawne; rozporządzenia i ogłoszenia. Wiedeński Ring Wiedeńska <strong>Ringstrasse</strong> to najbardziej reprezentacyjna ulica Wiednia, tętniący życiem bulwar na którym kwitnie życie towarzyskie i społeczne. Tutaj właśnie, czy dzień czy noc posłuchać można rozmów na każdy temat, ważny czy lekki.
About the Wiedeń category [C.i K. Stołeczne Miasto Wiedeń] (1)
Obrady Rady Państwa XVI kadencji ( 2 ) [Reichsrat] (39)
Biuro Cesarskiej i Królewskiej Komisji Wyborczej ( 2 ) [C.i K. Stołeczne Miasto Wiedeń] (23)
Rząd - forum [Ballplatz - Rząd JCKM] (17)
Postanowienie w/s skrócenia kadencji Rady Państwa i rozpisania wyborów [Hofburg] (7)
Postanowienie o wyborze Regenta [Hofburg] (8)
Parlament, regent oraz impreza [Hofburg] (2)
Kartki z kalendarza [Wiedeński Ring] (13)
Nieobecności ( 2 3 ) [Wiedeński Ring] (50)
Mowa Tronowa - wstąpienie na tron Franciszka Leopolda [Hofburg] (19)
Austro-Daimler [Wiedeński Ring] (8)
Ambasada Rzeczypospolitej Obojga Narodów [Ambasady] (2)
Obrady Rady Państwa XV kadencji ( 2 3 4 ) [Reichsrat] (68)
Wizyta JKM Roberta Fryderyka i nota gratulacyjna [Hofburg] (2)
Nabór na korepetytora [Wiedeński Ring] (5)
Ambasada Księstwa Sarmacji [Ambasady] (20)
Es lebe den Kaiser! [Hofburg] (1)
Zjazd Austro-Węgierski ( 2 3 ) [Wiedeński Ring] (48)
Wyrażenie poparcia [Hofburg] (1)
Program Rządu [Reichsrat] (1)
Odezwa w sprawie wydarzeń w Monderii [Hofburg] (7)
Nadanie obywatelstwa [Hofburg] (9)
W sprawie wojskowości [C.i K. Stołeczne Miasto Wiedeń] (4)
Ranking Aktywności ( 2 3 ) [Wiedeński Ring] (54)
Zaproszenie z Unii Trzech Narodów [Ambasady] (3)
Powołanie szefa K.u.K Armee Generalstab [Hofburg] (3)
Prezentacja Rządu [C.i K. Stołeczne Miasto Wiedeń] (10)
Powołanie C. i K. Rządu [Hofburg] (10)
[PROJEKT] Ustawa o szlachectwie oraz tytułach honorowych i zaszczytnych [Reichsrat] (8)
Powierzenie sformowania Rządu [Hofburg] (1)