C.i K. Stołeczne Miasto Wiedeń


Gabinet Burmistrza Wiednia Sala Posiedzeń Rady Nadzwyczajnej Tutaj mają miejsce posiedzenia Rady Nadzwyczajnej. Ambasady Forum dla przedstawicieli innych państw. Cesarskie i Królewskie Archiwa Sterty zakurzonych papierów czekających na ponowne odkrycie. Ballplatz - Kancelaria Rządu Siedziba Rządu JCKM Reichsrat Dokumenty Rady Nadzyczajnej Rządowe akty prawne; rozporządzenia i ogłoszenia. Hofburg Oficjalna siedziba Cesarskiego i Królewskiego Dworu, w okresie zimowym mieszcząca się w Hofburgu.<br> Adres:<br> <strong>k. u. k. Hofburg Palast</strong><br> Michaelerkuppel<br> Wien<br> Ehzgtm. Österreich u. d. Enns Ringstrasse Wiedeńska <strong>Ringstrasse</strong> to najbardziej reprezentacyjna ulica Wiednia, tętniący życiem bulwar na którym kwitnie życie towarzyskie i społeczne. Tutaj właśnie, czy dzień czy noc posłuchać można rozmów na każdy temat, ważny czy lekki.
About the Wiedeń category [C.i K. Stołeczne Miasto Wiedeń] (1)
Koniec panowania [C.i K. Stołeczne Miasto Wiedeń] (3)
Kartki z kalendarza [Ringstrasse] (15)
Życzenia [Ringstrasse] (4)
Dobroczyność [Ringstrasse] (4)
Muzea [Ringstrasse] (7)
Rząd - forum [Ballplatz - Kancelaria Rządu] (19)
Kancelaria JCKM [Hofburg] (6)
Obrady Rady Państwa XVI kadencji ( 2 3 4 5 ) [Reichsrat] (87)
Nieobecności ( 2 3 4 ) [Ringstrasse] (68)
Zaproszenie na obchody 10 lecia Rzeczpospolitej Obojga Narodów [Hofburg] (9)
Austro-Daimler [Ringstrasse] (10)
Ambasada Rzeczypospolitej Obojga Narodów [Ambasady] (4)
Ambasadorzy JCiK Mości [Hofburg] (2)
Wizyta JE Wilhelma Orańskiego [C.i K. Stołeczne Miasto Wiedeń] (4)
Nowi ambasadorzy w Wiedniu [Hofburg] (1)
[PROJEKT] :scroll: Ustawa o Banku Austro-Węgierskim [Reichsrat] (3)
Zaprzysiężenie Cesarskiego i Królewskiego Rządu [Hofburg] (20)
Biuro Cesarskiej i Królewskiej Komisji Wyborczej ( 2 ) [C.i K. Stołeczne Miasto Wiedeń] (23)
Postanowienie w/s skrócenia kadencji Rady Państwa i rozpisania wyborów [Hofburg] (7)
Postanowienie o wyborze Regenta [Hofburg] (8)
Parlament, regent oraz impreza [Hofburg] (2)
Mowa Tronowa - wstąpienie na tron Franciszka Leopolda [Hofburg] (19)
Obrady Rady Państwa XV kadencji ( 2 3 4 ) [Reichsrat] (69)
Wizyta JKM Roberta Fryderyka i nota gratulacyjna [Hofburg] (2)
Nabór na korepetytora [Ringstrasse] (5)
Ambasada Księstwa Sarmacji [Ambasady] (20)
Es lebe den Kaiser! [Hofburg] (1)
Zjazd Austro-Węgierski ( 2 3 ) [Ringstrasse] (48)
Wyrażenie poparcia [Hofburg] (1)