C.i K. Stołeczne Miasto Wiedeń   Ambasady


About the Ambasady category (1)
Ambasada Rzeczypospolitej Obojga Narodów (4)
Ambasada Księstwa Sarmacji (20)
Zaproszenie z Unii Trzech Narodów (3)
Ambasada Republiki Suderlandu (1)
Zaproszenie na koronację JKM Karoliny Aleksandry (3)
Federacja Slawonii (1)