C.i K. Stołeczne Miasto Wiedeń   Dokumenty Rady Nadzyczajnej


About the Dokumenty Rady Nadzyczajnej category (1)
Odezwa Rady Nadzwyczajnej do Ludów i Narodów Terytoriów Naddunajskich (15)
Akt detronizacji Leopolda Augusta (1)
Rozporządzenie nr. 3/2017 "O nadaniu obywtelstwa" (3)
Rozporządzenie Nr 2/2017 "O przeniesieniu siedziby i powołaniu szefa C. i K. Biura Administracji" (1)
Rozporządzenie Nr 1/2017, "O powołaniu do życia C. i K. Biura Administracji" (5)
Rozporządzenie nr 2/2016 ws. powołania Wiceprzewodniczącego (1)
Rozporządzenie Nr 1/2016 "O powołaniu sekretarzy" (1)