C.i K. Stołeczne Miasto Wiedeń   Hofburg


O Pałacu (1)
Obwieszczenie (14)
Kancelaria JCKM (6)
Zaproszenie na obchody 10 lecia Rzeczpospolitej Obojga Narodów (9)
Ambasadorzy JCiK Mości (2)
Nowi ambasadorzy w Wiedniu (1)
Zaprzysiężenie Cesarskiego i Królewskiego Rządu (20)
Postanowienie w/s skrócenia kadencji Rady Państwa i rozpisania wyborów (7)
Postanowienie o wyborze Regenta (8)
Parlament, regent oraz impreza (2)
Mowa Tronowa - wstąpienie na tron Franciszka Leopolda (19)
Wizyta JKM Roberta Fryderyka i nota gratulacyjna (2)
Es lebe den Kaiser! (1)
Wyrażenie poparcia (1)
Odezwa w sprawie wydarzeń w Monderii (7)
Nadanie obywatelstwa (9)
Powołanie szefa K.u.K Armee Generalstab (3)
Powołanie C. i K. Rządu (10)
Powierzenie sformowania Rządu (1)
Postanowienie o rozpisaniu wyborów do Rady Państwa (2)
Orędzie Regenta - 21. Juli 1918 (2)
Akt Niepodległosci Ksiestwa Styrii (3)
Dymisja Rządu (3)
Wybory do Rady Państwa ( 2 ) (30)
Najbardziej pilne ustawy bądź dekrety z mocą ustawy (4)
Przyczyny mojej nieobecności rozwiązane (2)
Rezygnacja z urzędów (16)
Frohe Weihnachten! (9)
Wniosek o Obywatelstwo (20)
Oddanie się do dyspozycji Monarchy (6)