C.i K. Stołeczne Miasto Wiedeń   Hofburg


Mowa Tronowa - wstąpienie na tron Franciszka Leopolda (16)

Hofburg, Wien, 17 August 1918 Przyjaciele. Rodacy. Poddani. W dniu wczorajszym Rada Państwa wyświadczyła mi ten niezwykły zaszczyt, i ogłosiła mnie nowym Cesarzem Austrii i Apostolskim Królem Węgier. Zaszczyt ten przyj…

O Pałacu (1)
Obwieszczenie (14)
Wizyta JKM Roberta Fryderyka i nota gratulacyjna (2)
Es lebe den Kaiser! (1)
Wyrażenie poparcia (1)
Odezwa w sprawie wydarzeń w Monderii (7)
Nadanie obywatelstwa (9)
Powołanie szefa K.u.K Armee Generalstab (3)
Powołanie C. i K. Rządu (10)
Powierzenie sformowania Rządu (1)
Postanowienie o rozpisaniu wyborów do Rady Państwa (2)
Orędzie Regenta - 21. Juli 1918 (2)
Nowi ambasadorzy w Wiedniu (1)
Akt Niepodległosci Ksiestwa Styrii (3)
Kancelaria JCKM (3)
Dymisja Rządu (3)
Wybory do Rady Państwa ( 2 ) (30)
Najbardziej pilne ustawy bądź dekrety z mocą ustawy (4)
Przyczyny mojej nieobecności rozwiązane (2)
Rezygnacja z urzędów (16)
Frohe Weihnachten! (9)
Wniosek o Obywatelstwo (20)
Oddanie się do dyspozycji Monarchy (6)
Podróże inspekcyjne (9)
Tytuły szlacheckie i honorowe ( 2 3 ) (45)
Przeniesienie siedziby do Hofburga (6)
Aktualizacja tytulatury (1)
Powołanie Rządu (7)
Zaproszenie na Kongres Orientyki ( 2 ) (29)