C.i K. Stołeczne Miasto Wiedeń   Reichsrat


O kategorii Reichsrat (2)
Obrady Rady Państwa XVI kadencji ( 2 3 4 5 ) (87)
[PROJEKT] :scroll: Ustawa o Banku Austro-Węgierskim (3)
Obrady Rady Państwa XV kadencji ( 2 3 4 ) (69)
Program Rządu (1)
[PROJEKT] Ustawa o szlachectwie oraz tytułach honorowych i zaszczytnych (8)
Wniosek o stwierdzenie opróżnienia tronu (7)
Rozpoczęcie obrad ( 2 3 ) (40)
:scroll: Projekt – Ratyfikacja umowy o nawiązaniu stos. z Królestwem Dreamlandu (8)
Uchwała o przedterminowym rozwiazaniu Rady Państwa (7)
Projekt Ustawy o Gospodarce (9)
Projekt Ustawy Prawo Karne (14)
Projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu o wzajemnym uznaniu, nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, przyjaźni i współpracy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Monarchią Austro-Węgierską (7)
Projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Republiką Suderlandu a Monarchią Austro-Węgierską (6)
Projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzecząpospolitą Obojga Narodów, a Monarchią Austro-Węgierską (13)
Projekt Ustawy o Cesarskich i Królewskich Siłach Zbrojnych (6)
Projekt ustawy o zmianie Ugody (11)
Projekt ustawy o działach administracji rządowej (16)