C.i K. Stołeczne Miasto Wiedeń   Sala Posiedzeń Rady Nadzwyczajnej


About the Sala Posiedzeń Rady Nadzwyczajnej category (1)
III Posiedzenie Rady Nadzwyczajnej ( 2 ) (32)
Biuro Przewodniczącego Rady Nadzwyczajnej (16)
Prośba o powołanie (7)
Prośba o powołanie Cesarskiego i Królewskiego Urzędu Heroldii ( 2 ) (26)
Tymczasowa Ustawa Zasadnicza Monarchii Austro-Węgierskiej (1)
Akt Ukorzenia się obywatela Leszka van der Fryssau (9)
II Posiedzenie Rady Nadzwyczajnej (16)