Akademia Wojskowa


(Henryk von Groc Hrychowicz) #1

Akademia Wojskowa

Uczelnia powołana w Grazu przez Szefa Sztabu Generalnego i podporządkowana władzom wojskowym przyjęła na siebie kształcenie kadry korpusu oficerskiego Armii Austro-Węgierskiej.

(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

Statut Akademii Wojskowej w Grazu

Rozdział I Postanowienia ogólne.
§. 1.
Niniejszy Statut reguluje zasady działalności i funkcjonowania uczelni.

§. 2.
Akademia Wojskowa jest uczelnia kształcącą kadry dla armii i podlega władzom wojskowym…

Rozdział II Władze Uczelni

§. 3

  1. Na czele Akademii Wojskowej stoi komendant uczelni powoływany i odwoływany przez Szefa Sztabu Generalnego
  2. Komendant szkoły kieruje działalnością uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz.
  3. Komendant szkoły przyjmuje na uczelnię kadetów.
  4. Komendant szkoły nadaje kadetom którzy ukończyli szkołę patenty oficerskie.

Rozdział III Kadra Akademii Wojskowej

§. 4

  1. Kadrę Akademii tworzą komendant szkoły i wykładowcy.
  2. Wykładowców Akademii przyjmuje i odwołuje komendant uczelni.
  3. Powołani wykładowcy zamieszczają wykłady i pełnia opiekę nad kadetami.

Rozdział IV Przebieg Studiów

§. 5.
Studia w Akademii Wojskowej obejmują zapoznanie się z wykładami wybranego kierunku służby (piechota, artyleria, kawaleria, marynarka, lotnictwo) uzgodnionych z komendantem szkoły.lub wykładowcą prowadzącym.

§. 6
Zakończenie studiów wieńczy nadanie patentu oficerskiego. Aby go uzyskać należy zgłosić komendantowi uczelni lub wykładowcy prowadzącemu gotowość do napisania pracy dyplomowej. Po jej ocenie i opublikowaniu na uczelni komendant akademii wydaje patent oficerski

Rozdział V Postanowienia Końcowe

§. 7.

  1. Zmiany w statucie dokonuje Szef Sztabu Generalnego.
  2. Statut Akademii Wojskowej w Grazu wchodzi w życie z dniem 19 czerwca roku 1917.

(Moritz von Oranien-Nassau) #3

Kiedy szkoła rozpocznie działalność?


(Tomasz Dostojewski) #4

Zgłaszam chęć wstąpienia do Szkoły Oficerskiej.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #5

Bardzo mnie cieszy panów zainteresowanie. Niebawem uczelnia rozpocznie swoją działalność. :slight_smile:


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #6

Ekscelencjo
Proszę się zastanowić, czy na tym etapie nie szkolić w Szkole też oficerów marynarki. Specjalizację robiliby na kursach w Poli lub Treiście


(Henryk von Groc Hrychowicz) #7

Panie Admirale, myślałem nad takim rozwiązaniem, ale z uwagi na specyfikę służby na morzu myślę, że lepszym rozwiązaniem będzie powołanie odrębnej szkoły dla marynarki wojennej (Akademii Marynarki). Uczelnia może być powołana przez Pana Admirała i podlegać Inspektoratowi Marynarki Wojennej. W razie potrzeby służę pomocą.


(Moritz von Oranien-Nassau) #8

A lotnictwo?


(Henryk von Groc Hrychowicz) #9

A lotnictwo dopiero powstaje. Mamy rok 1917, siły powietrzne są w fazie tworzenia. W tym okresie z tego co się orientuje nie było jeszcze odrębnych szkól sił powietrznych. Do lotnictwa trafiali oficerowie z piechoty, kawalerii, saperzy, itd.

Niemniej jeśli panowie uważają za właściwe powołanie kierunków żegluga morska i lotnictwo takie kierunki utworzę, z tym ze uczelnia zostanie przekształcona w Akademię Wojskową.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #10

Moim zdaniem mamy na to czas


(Borys Targersdorf) #11

Ekscelencjo Komendancie
Proszę o wciągnięcie mnie na listę słuchaczy.
Kurs na wydziale kawalerii i dowodzenia.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #12

Witam Ekscelencję pośrów kadetów Akademii Wojskowej. :slight_smile: