Akt detronizacji Leopolda Augusta


(Borys Targersdorf) #1

Akt detronizacji Leopolda Augusta

Rada Nadzwyczajna postanawia zwolnić Narody i Ludy wchodzące w skład Monarchii Austro-Węgierskiej z przysięgi wierności wobec dzisiejszego panującego.

Rada Nadzwyczajna pozbawia Jego Cesarską Mość Leopolda Augusta praw do tronu Monarchii Austro-Węgierskiej.

podpisano w Pradze 02. VIII AD 1917 (2017)

Borys Targersdorf

Przewodniczący Rady Nadzwyczajnej