Akt Ukorzenia się obywatela Leszka van der Fryssau


(Tomisław II) #1

Akt Ukorzenia się obywatela Leszka van der Fryssau

Jego Ekscelencja Leszek van der Fryssau, obywatel Wiedeński,
proszę członków Rady Nadzwyczajnej o nałożenie na moją osobę kary finansowej i moralnej na moją osobę, gdyż dopuściłem się niegodnego obywatela uzurpowanie do tytułu arcyksięcia austriackiego i Regenta Krajów Korony Świętego Stefana tj. Węgier oraz Chorwacji i Slawonii.

W ramach mojej pokuty zrzeknę się urzędu Burmistrza Wolnego Miasta Wiedeń. Przestanę używać tytułu arcyksięcia austriackiego i Regenta Krajów Korony Świętego Stefana tj. Węgier oraz Chorwacji i Slawonii.

Proszę o łagodne potraktowanie mojej osoby.

P.S.
Proszę Radę Nadzwyczajną o pozostanie na terytorium Węgier jak również proszę i błagam czym mogę zarządzać Węgrami jako Namiestnik pod opieką kuratorską wyznaczonej przez wasz Majestat osoby na czas przewidziany przez członków.

Pokorny sługa


(Franciszek Leopold I) #2

Panie Leszku, wydaje mi się że wyrażę nie tylko swoją własną opinię.
Niechże Pan przestanie pajacować, nie zawraca głowy Radzie Nadzwyczajnej, i zabierze się za rozwijanie Wiednia i Austrii Dolnej zamiast pisać oświadczenia i manifesty.
Gdyby Węgry były pozbawione gospodarza, to nie widziałbym osobiście żadnych przeszkód żeby sie Pan tam przeniósł w pizdu z Wiednia z całym majdanem, niestety (dla Pana) nie są.
Uszanowania.


(Moritz von Oranien-Nassau) #3

W których znów błąd widzę.


(Miroslav Barbarez) #4

Odnoszę przedziwne wrażenie, że Szanowny Pan zbyt skrajnie do wszystkiego podchodzi. Najpierw mamy marsz na Budapeszt niczym jak krucjata do Jerozolimy, a teraz mamy Kanossę.

Szanowny Panie, jedynie czego chcemy, to wyciągnięcia wniosków ze swojego zachowania tak, aby nasza współpraca była jak najbardziej owocna i przysłużyła się rozwojowi Monarchii. No i oczywiście zaangażowania w sprawy Wiednia i Austrii Dolnej, o czym już Gospodine Kłopocki raczył wspomnieć.


(Tomisław II) #5

Drodzy członkowie wobec czego mogę sprawować władzę nad Arcyksięstwem Austriackim tj. Austria Dolnym i Wiedniem, jako Namiestnik. Chcę zaświadczyć, iż będę nadal zarządzał Wiedniem jako Burmistrz. Jednakże zrzekam się praw do Węgier.

Proszę o uznanie mojej prośby przez Radę Nadzwyczajną jako tymczasową głowę terytoriów dawnej Monarchii Austro - Węgierskiej.

P.S.
Proszę o przyjęcie moich głębokich przeprosin.


(Borys Targersdorf) #6

Herr van der Fryssau
po pierwsze Pan nie miał żadnych praw do Węgier koniec kropka.
Jutro załatwimy reszt spraw.


(Moritz von Oranien-Nassau) #7

Pan Fryssau miał na myśli pretensji nie praw jak sądze.


(Thimoteus ik Hohentsolern) #8

Panowie,

Ja nadal władam Węgrami, trochę przesadziłem z tą Realiozą. Pan Leszek jest “personem non gratem” na terenach Królestwa. Ponieważ Sejm Węgierski nie ma prawa do powołania regenta. Samo powiedzenie że zrzekam się Węgier powiada “Miałem Węgry ale zrobiłem z nich pizdu dlatego sobie poszedłem”. Jeżeli panowie pozwolą to chciałbym odzyskać do ich działu moderację.

Pozdrawiam

Tymoteusz Fryderyk


(Franciszek Leopold I) #9

W chwili obecnej nie ma możliwości nadawania moderatorów poszczegółnym działom, C. i K. Wydział Administracji intensywnie nad tym pracuje :slight_smile: