Akt zasadniczy


(Thimoteus ik Hohentsolern) #1

Akt Zasadniczy

Artykuł 1 [egzekutywa]
Władze Wykonawcza na terenie Węgrzech sprawuję Król i Gubernator Królewski

Artykuł 2 [legislatywa]
Władze Ustawodawczą na terenie Królestwa sprawuje Sejm Królewski, któremu przewodniczy Król i Marszałek Królewski.

Artykuł 3 [judykatywa]
Władzę Sądowniczą na terenie Królewstwa sprawuję Marszałek Budapesztski lub w chwili jego braku lub urlopu Król, Król może zawszę wybrać zastępcę Marszałka który w chwili jego urlopu by go zastępował

Artykuł 4 [obywatelstwo]
Każdy mieszkaniec Królestwa może zostać obywatelem Królestwa Węgierskeigo. Wystarczy złożyć wniosek i złożyć przysięgę która brzmi “Ja, (Imię i nazwisko). Przysięgam że jako obywatel Królestwa będę dumnie przestrzegać jego praw i obowiązków. Nigdy nie będę działać przeciwko jemu ani w jego granicach ani za nimi.” w odpowiednim dziele i mieć przynajmniej 10 napisanych postów.

Artykuł 5 [tron]

  1. Monarchia Węgierska po wsze czasy jest monarchią dziedziczną. Opróżnienie tronu jest wtedy tylko kiedy Król abdykuje lub (czego mu nie życzymy) umrzę…
  2. Gubernator Królewski może zostać pozbawiony funkcji Gubernatora ustawą Sejmu Królewskiego, postanowieniem Króla (a jednocześnie Cesarza Austro-Węgier ),Abdykacją i narodowym Referendum.

(-) Sejm Królewski


Ung Wittasydów
Decentralizacja - Zaproszenie do debaty