Aktualizacja tytulatury


(Franciszek Józef II) #1

Po wnikliwych badaniach k. u. k. Hof postanowił zmienić tytulaturę monarszą na jeszcze bardziej odpowiadającą tradycji austro-węgierskiej. Od tej pory tak będą rozpoczynane dokumenty Tronu:

z Bożej Łaski cesarz Austrii, apostolski król Węgier, król Czech, Dalmacji, Chorwacji, Slawonii, Galicji, Lodomerii i Ilyrii, król Jerozolimy etc., arcyksiążę Austrii Górnej i Dolnej, wielki książę Toskanii i Krakowa, książę Lotaryngii, Salzburga, Styrii, Karyntii, Krainy i Bukowiny, wielki książę Siedmiogrodu, margrabia Moraw, książę Dolnego i Górnego Śląska, Modeny, Parmy, Piacenzy i Guastalli, Oświęcimia i Zatora, Cieszyna, Friaul, Raguzy i Zadaru, uksiążęcony hrabia Habsburga i Tyrolu, Kyburga, Goricy i Gradiszki, książę Trydentu i Brixen, margrabia Łużyc Dolnych i Górnych oraz Istrii, hrabia Hohenems, Feldkirch, Bregencji, Sonnenbergu etc., pan Triestu, Cattaro i Marchii Wendyjskiej, wielki wojewoda województwa Serbii, etc., etc.