Akty Prawne Burmistrza Wiednia


(Tomisław II) #1


Tu znajdziecie wszystkie Akty Prawne wydane przez Burmistrza Wiednia.


(Tomisław II) #2

##

Dekret 1/2017

o symbolach Miasta Wiedeń

Jego Ekscelencja Leszek van der Fryssau, Burmistrz Miasta Wiedeń
na mocy nadanych praw ustanawia symbole obowiązujące w Mieście Wiedeń tj.:

 1. Flaga Miasta Wiedeń
 2. Herb Wielki Miasta Wiedeń
 3. Herb Mały Miasta Wiedeń
 4. Logotyp Burmistrza Miasta Wiedeń
 5. Pieczęć Burmistrza Wiedeń
 6. Logotyp Miasta Wiedeń

Załączniki:

 1. Flaga Miasta Wiedeń

 2. Herb Wielki Miasta Wiedeń

 3. Herb Mały Miasta Wiedeń

 4. Logotyp Burmistrza Miasta Wiedeń

 5. Pieczęć Burmistrza Wiedeń

 6. Logotyp Miasta Wiedeń


(Tomisław II) #3

Dekret 2/2017

o służbach porządkowych

Jego Ekscelencja Leszek van der Fryssau, Burmistrz Miasta Wiedeń
na mocy nadanych praw powołuje służby porządkowe Miasta Wiedeń tj.

Cesarsko - Królewska Policja Miasta Wiedeń

Z boża pomocą,
iLeszek van der Fryssau[/i]
Burmistrz Miasta WiedeńREGULAMIN

Preambuła
Cesarsko - Królewska Policja Miasta Wiedeń, jest wzorem dla innych formacji porządkowych we innych częściach Austro - Węgier. Powołana została po, a by utrzymywać porządek we mieście. Każdy obywatel może się czuć bezpiecznie. Każdy przestępca, zostanie złapany. Jesteśmy pomocni dla mieszkańców. Taka jest nasza rola w niespokojnych czasach, gdzie za rogiem czyha zło.

§1
 1. Oficjalna nazwa formacji to Cesarsko - Królewska Policja Miasta Wiedeń.
 2. Dopuszczalnymi nazwami to Cesarsko - Królewska Policja Wiednia lub Policja Miasta Wiednia.
 3. Niedopuszczalne nazwy to Cesarska Policja Miasta Wiedeń, Cesarska Policja Wiednia i Policja Wiednia
§2
 1. Oficjalny skrót to CKPMW.
 2. Dopuszczalne skróty to CKPW i PMW
 3. Niedopuszczalne skróty to CPMW, CPW i PW.
§3

Cesarsko - Królewski Policjant, ma wykazać się pełną kulturą osobistą, sprawnością fizyczną oraz logiką myślenia.
§4

O przyjęciu do formacji określa odrębny dokument.
§5

Wzór munduru oraz stopnie określa odrębny dokument.

ROZPORZĄDZENIE NR.1

DO DEKRETU 2/2017

O SYMBOLACH

WZORU UMUNDOROWANIU

ORAZ

STOPNIACH CKPMW

Rozporządzenie nr. 1 do Dekretu 2/2017 uchwala bieżące symbole policji. Jak również w/w rozporządzenie wprowadza obowiązujący wzór umundurowania oraz stopnie CKPMW.

§1

Po użytku publicznego wprowadza się następujące symbole tj.
 1. Odznaka CKPMW
 2. Sztandar CKPMW
 3. Logo CKPMW
 4. Logotyp CKPMW

W/w punkty graficznie znajdują się w Zał.1 do rozporządzenia.

§2
 1. Oficjalnym galowym mundurem CKPMW jest ciemnoniebieska marynarka oraz ciemnoniebieskie spodnie. Na marynarce, na lewej klapie, znajduje się odznaka policyjna wz.1

 2. Do pracy w terenie obowiązuje ciemnoniebieska koszula i ciemnoniebieskie spodnie Na marynarce, na lewej klapie, znajduje się odznaka policyjna wz.1 - okres okres wiosenno - letni(koszula z krótki rękawami, krótkie spodnie), okres zimowy(okres jesienno - zimowy)(koszula z długimi rękawami, długie spodnie).

W/w punkty graficznie znajdują się w Zał.2 do rozporządzenia.

§3

Obowiązujące stopnie CKPMW tj.
[] Polizeimeisteranwärter(Posterunkowy)
[
] Polizeivollzugsangestellter (Starszy Posterunkowy)
[] Polizeimeister (Sierżant)
[
] Polizeiobermeister (Starszy Sierżant)
[] Polizeihauptmeister (Aspirant)
[
] Polizeikommissaranwärter (Komisarz Policji)
[] Polizeikommissar (Inspektor Policji)
[
] Polizeioberkommissar (Komisarz)
[] Polizeihauptkommissar (Inspektor)
[
] Erster Polizeihauptkommissar (Pierwszy Inspektor)
[] Polizeiratanwärter (Podinspektor)
[
] Polizeirat (Nadinspektor Policji)
[] Polizeioberrat (Nadinspektor)
[
] Polizeidirektor (Dyrektor Policji)
[] Leitender Polizeidirektor (Szef Policji)
[
] Abteilungspräsident in der Bundespolizei (Prezydent Policji)
[] Direktor in der Bundespolizei(Prezydent Główny Policji)
[
] Präsident eines Bundespolizeipräsidiums (Nadprezydent Główny Policji)
[*] Inspekteur der Bundespolizei( Generalny Nadprezydent Główny Policji) - [i]tytuł zarezerwowany dla Burmistrza(od 20 maja 2017 również dla Namiestnika, który jest również Burmistrzem)


ZAŁĄCZNIKI

ROZPORZĄDZENIA NR.1

Zał.1

 1. Odznaka CKPMW

 2. Sztandar CKPMW

 3. Logo CKPMW

 4. Logotyp CKPMW

Zał.2

 1. Mundur galowy

 2. Mundur wyjściowy
  a) wiosenno - letni

b) jesienno - zimowy

Zał.3

Stopnie CKPMW - grafika

[*] Polizeimeisteranwärter(Posterunkowy)

[*] Polizeivollzugsangestellter (Starszy Posterunkowy)

[*] Polizeimeister (Sierżant)

[*] Polizeiobermeister (Starszy Sierżant)

[*] Polizeihauptmeister (Aspirant)

[*] Polizeikommissaranwärter (Komisarz Policji)

[*] Polizeikommissar (Inspektor Policji)

[*] Polizeioberkommissar (Komisarz)

[*] Polizeihauptkommissar (Inspektor)

[*] Erster Polizeihauptkommissar (Pierwszy Inspektor)

[*] Polizeiratanwärter (Podinspektor)

[*] Polizeirat (Nadinspektor Policji)

[*] Polizeioberrat (Nadinspektor)

[*] Polizeidirektor (Dyrektor Policji)

[*] Leitender Polizeidirektor (Szef Policji)

[*] Abteilungspräsident in der Bundespolizei (Prezydent Policji)

[*] Direktor in der Bundespolizei (Prezydent Główny Policji)

[*] Präsident eines Bundespolizeipräsidiums (Nadprezydent Główny Policji)

[*] Inspekteur der Bundespolizei (Generalny Nadprezydent Główny Policji) - tytuł zarezerwowany dla Burmistrza(honorowy)


(Tomisław II) #4

Dekret 3/2017

o przekazaniu służb porządkowych Miasta Wiedeń
w ręce
Generalnego Nadprezydenta Głównego Policji

Jego Ekscelencja Leszek van der Fryssau, Burmistrz Miasta Wiedeń
na mocy nadanych praw przekazuje formacje porządkową tj.

Cesarsko - Królewską Policję Miasta Wiedeń

nowo powołanej formacji tj.

Książęcej Policji Dolnej Austrii

oraz jego dowódcy tj.

Generalnego Nadprezydenta Głównego Policji

Wszelkie zmiany kadrowe, personalne i administracyjne, wyda Inspekteur der Bundespolizei .

Z boża pomocą,
iLeszek van der Fryssau[/i]
Burmistrz Miasta Wiedeń