Ambasada Księstwa Sarmacji

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że minął czas zgłoszeń pretendentów do sarmackiego tronu. Jego Książęca Wysokość Regent dokonał rejestracji następujących kandydatów (alfabetycznie):

  • Ahabejż, Sereus von
  • Arped-Friedman, Konrad Jakub
  • Gustolúpulo, Paviel
  • Heach-Romański, Roland
  • Hergemon, Wojciech
  • Thorn, Robert von
  • Witcher, Yennefer von

W międzyczasie jeden z kandydatów - Gaulaiter Kakulski - wycofał się z elekcji.

Głosowanie jest zaplanowane na okres 26-28 grudnia 2017 roku. Odbywa się ono w myśl ordynacji STV IRV (single transferable vote w odmianie instant runoff vote). Podczas głosowania elektorzy dokonują na karcie do głosowania uporządkowania kandydatów w taki sposób, że wskazują ich w kolejności od najbardziej pożądanego, do pożądanego najmniej. Po jednej rundzie głosowania następuje kilka serii liczenia głosów, w czasie których kolejno odpadają kandydaci, którzy uzyskają w danej rundzie najmniejszą liczbę głosów pierwszej preferencji. Zgromadzone przez nich głosu są przekazywane następnie odpowiednio na kandydatów z kolejnych miejsc preferencji. Liczenie głosów trwa do momentu, aż jeden z kandydatów uzyska 50%+1 ogólnej puli głosów (dziś wynosi ona 243 głosy, może się jeszcze trochę zmienić do dnia głosowania).

Pozdrawiam,

Taki poważny kandydat się wycofał? :wink:

Ekscelencjo
Życzę Księstwu Sarmacji dobrego Księcia

1 Like
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Książęca Komisja Wyborcza podjęła w dniu dzisiejszym decyzję o przełożeniu zaplanowanego na dni 26-28.12.2017 głosowania na dni 5-7 .01.2018. Tym samym wybór Księcia Sarmacji i Króla Królestwa Baridasu nieco odsunął się w czasie.
Warto również poinformować o tym, że w dniu dzisiejszym Trybunał Koronny zamknął rozprawę toczącą się w postępowaniu kontrolnym względem skargi na legalność postanowienia JKW Regenta o zarządzeniu elekcji. Społeczeństwo oczekuje na werdykt składu orzekającego, który został zapowiedziany na “za parę dni”. Efekty wyroku Trybunały mogą być, generalnie, dwa. 1) postanowienie zostanie utrzymane i elekcja odbędzie się we wskazanym wyżej terminie, 2) postanowienie zostanie uchylone i będzie wymagane ponowne jego zarządzenie, co może spowodować dalsze odłożenie elekcji w czasie.
Pozdrawiam,
Szanowni Państwo!
Drodzy Przyjaciele!
Przebywam w Monarchii w roli wyjątkowej i wymagającej. I dziś, właśnie jako ambasador Księstwa Sarmacji, chciałbym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności na rozpoczęty Nowy Rok. Niech 2018 nie będzie gorszy od minionego, niech Kraj rośnie w siłę, rozwija się, staje się jeszcze ważniejszym i istotniejszym graczem na międzynarodowej arenie. Niech Was i Monarchii nie opuszcza dobry duch, aktywność i szczęście. Natomiast każdemu z Was życzę szczęścia, miłości i ciepła, i samych wspaniałych sukcesów tu ale i w życiu realnym. Najlepszego przyjaciele!

Pozdrawiam Was serdecznie.

Szanowni Państwo!

Dosłownie przed kilkoma minutami rozpoczęło się głosowanie w elekcji Księcia Sarmacji. Głosowanie potrwa do niedzieli, 7 stycznia, do godziny 21:00. W lokalu wyborczym można na bieżąco sprawdzić frekwencję. Uprawnione do głosowania są 82 osoby, które łącznie dysponują 249 głosami.

Pozdrawiam serdecznie,
hrabia Robert von Thorn
Ambasador

1 Like

Szanowni Państwo,

dziś około godziny 21:00 spodziewane jest podanie przez Książęcą Komisję Wyborczą nieoficjalnych wyników elekcji Księcia Sarmacji. Głosowanie kończy się o tej godzinie, zapewne parę minut później nastąpi podanie wstępnych wyników.

Zainteresowanych zapraszam do udziału w spotkaniu. Widzimy się na IRC #Sarmacja w sieci mizure.

Z poważaniem,
hrabia Robert von Thorn
Ambasador

2 Likes

Wasza Książęca Mość
Gratuluję objęcia trony Księstwa Sarmacji.

Dołączam się do gratulacji Ekscelencji Premiera

Gratuluje JKW objęcia tronu Księstwa Sarmacji.
Jestem pewien że za panowania JKW Sarmacja będzie się rozwijać :slight_smile:

Wasza Książęca Mość! Gratulacje z powodu przejęcia tronuSarmacji!!!

Drodzy Przyjaciele!

Nadszedł smutny czas pożegnania z Wiedniem. Moja misja na stanowisku Ambasadora Księstwa Sarmacji w Monarchii dobiegła końca. W dniu dzisiejszym złożyłem rezygnację z pełnionego stanowiska. Czas spędzony tu z Wami pokazał mi, że Sarmacja ma wielu przyjaciół, o których trzeba szczególnie zadbać. Wziąłem sobie tę lekcję do serca. Ufam, że moja misja stała się fundamentem, na którym zbudujemy trwałe i ciekawe partnerstwo równych sobie podmiotów. Przyjaźń między naszymi krajami dopiero się rozpoczęła, a już jej ogień płonie pięknie. Niech tak będzie dalej!

Dziękuję Wam za gościnę, dziękuję za ciepłe słowa i przyjęcie. Nie mówię żegnam - powiem do widzenia! Na pewno bowiem będę chciał Wiedeń odwiedzić a i Was zapraszam do Grodziska.

Niech Wam się wiedzie! Niech żyją Cesarsko-Królewskie Austro-Węgry! Wiwat!

Pozdrawiam serdecznie,
Robert von Thorn

4 Likes

Wasza Cesarska Mość!
Szanowni Mieszkańcy!

W imieniu Jego Książęcej Mości Roberta von Thorn, który przybrał imię Robert Fryderyk mam zaszczyt poprzez Ambasadę przekazać zaproszenie na uroczystości koronacji na #sarmacja, o godzinie 19.00.

Z wyrazami szacunku,
(-) Laurencjusz MaHi at Atera

z up. Księcia Wicekról Baridasu
4 Likes

Przyjaciele!

Niestety los bywa okrutny. Koronację zmuszeni jesteśmy przełożyć.

Wasza Książęca Wyskoaść

Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło. :wink:

3 Likes

Wasza Cesarska i Królewska Mość!
Szanowni Mieszkańcy!

Mam zaszczyt w imieniu Jego Książęcej Mości Roberta Fryderyka poprzez Ambasadę przekazać zaproszenie na uroczystości koronacji na #sarmacja, która odbędzie się dnia 10 lutego o godzinie 19.00. Zarówno Jego Książęcą Mość jak i Sarmatów będzie cieszyć widok naszych przyjaciół z Monarchii Austro-Węgierskiej zgromadzonych na koronacji.

Z wyrazami szacunku,

Rihanna Aureliuš-Sedrovski

Legat Koronny Księstwa Sarmacji
4 Likes

Ekscelencjo Legat!
W imieniu władz i mieszkańców Monarchii dziękuję uprzejmie za zaproszenie.
Proszę zapewnić JXM Roberta Fryderyka że delegacja austrowęgierska zjawi się niezawodnie na uroczystościach.
Z wyrazami estymy -
JW Xavery Franciszek Edler Kłopocki

Z woli Najjaśniejszego Pana Regent Monarchii Austro-Węgierskiej

3 Likes
BIULETYN SARMACKI
NR 1

W dniu 16 maja JKM Robert Fryderyk zarządził wybory kanclerskie VI kadencji (klik). Do wyborów przystąpiło dwóch kandydatów. Książeca Komisja Wyborcza 25 maja zarejestrowała 2 kadydatów. Byli to JO Rihanna Aurelius-Sedrovski oraz JW Konrad Jakub Arped-Friedman. W trakcie kampanii aktywniejszą okazała się JO Rihanna Aurelius-Sedrovski, co ukazało się w wynikach pierwszej tury wyborów kanclerskich. JO Rihanna Aurelius-Sedrovski uzyskała 46,85% głosów, gdy JW Konrad Jakub Arped-Friedman jedynie 35,58%(klik). Jednakże nie wystarczyło to w świetle sarmackiej legislatywy, do tego, aby kandydatka wygrała wybory z automatu i została przeprowadzona druga tura. Jednakże w drugiej turze program przedstawił również JW Konrad Jakub Arped-Friedman. Udało mu się przekonać na swoją stronę część z wyborców JO Rihanny i w związku z tym wygrał drugą turę uzyskując 48,43% poparcia, kiedy kontrkandydatka uzyskała wynik 39,46%. W związku z tym, JW Konrad Jakub Arped-Friedman został po raz czwarty już kanclerzem Księstwa Sarmacji (klik). Złośliwi twierdzą, iż bardzo mocno do zmiany w wynikach przyczyniła się również publikacja ustawy o płodności, której to efektów było ciekawe społeczeństwo (klik).

Poza wyborami kanclerskimi w dniach 17-19 czerwca odbyło się również referendum dotyczące zmiany w konstytucji. Dotyczyło ono zwiększenia suwerenności narodu poprzez możliwość odwołania Księcia Sarmacji na drodze referendum (klik). Duży odsetek społeczności, bo aż 64,91% opowiedziało się za wejściem ustawy konstytucyjnej w życie, natomiast jedynie 24,56% było przeciwnych zmianie. Oddano również sporo głosów pustych - osób wrzucających głos pusty było 10, łącznie mieli oni siłę 27 głosów (klik); (Przypominamy w tym miejscu, że w Księstwie Sarmacji obowiazują głosy ważone). Niedługo w Księstwie odbędzie się również kolejne referendum (zaplanowane na dni 24-26 czerwca) dotyczące wyboru kanclerza - a dokładniej przejścia z systemu wyborów powszechnych, do systemu parlamentarno-gabinetowego(klik).

DODATEK: Referendum zakończyło się przed datą publikacji artykułu, za opóźnienia przepraszamy. Możemy jednak już podać wyniki, więc nie będziemy trzymać w niepewności. Obywatele opowiedzieli się przeciwko przejściu z systemu powszechnego na parlamentarno-gabinetowy (klik).

Stosunkowo niedawno odbyła się również inkorporacja Królestwa Hasselandu do Księstwa Sarmacji - o której pewnie słyszał już cały mikroświat. Nasi nowi przyjaciele wspaniale odnajdują się w nowej sytuacji oraz pokazują nam swoje możliwości. W dniu 9 czerwca Hasselandczycy uchwalili swoją pierwszą konstytucję która z pewnością pozwoli im lepiej odnaleźć się w nowych realiach.(klik) Nadal trwa personalizacja Królestwa w Księstwie, jednym z poczynionych kroków było założenie miasta Angemont w systemie informatycznym KS. Udało się również nowym obywatelom Księstwa przyciągnąć do swojego samorządu nowych mieszkańców, którzy miejmy nadzieję zwiążą się z nami na dłużej. Jednym z ważniejszych kroków podjętych przez władze było mianowanie na Menedżera Angemontu Erika Hocha, stosunkowo młodego obywatela Księstwa Sarmacji i Królestwa Hasselandu.(klik)

Last but not least - jak co sezon Sarmacka Liga Piłkarska ogłasza nabór na menedżerów. Obecnie trzy kluby czekają na swoich trenerów. Więcej informacji pod tym linkiem - 11081[/img]/5]klik.

1 Like
BIULETYN SARMACKI
NR 2

Szóstego sierpnia poznaliśmy oficjalne wyniki wyborów na kanclerza oraz do sejmu w Księstwie Sarmacji. Nowym Kanclerzem został Erik Otto von Hohenburg. Jest to młody obywatel, który do rządu powołał ministrów z podobnym stażem w mikronacjach. Tym samym obecny rząd jest prawdopodobnie jednym z najmłodszych w historii Księstwa.

Z kolei w wyborach do Sejmu o pięć mandatów rywalizowało pięć komitetów, z czego trzy jednoosobowe. Ostatecznie godność posłów uzyskali - trzech posłów partii Jedna Sarmacja: JKW Książę-senior Helwetyk Romański (znany także jako Piotr Mikołaj), JKW Książę-senior Tomasz Ivo Hugo, Konrad Jakub Arped-Friedman, jeden mandat uzyskał komitet wyborczy kanclerza (posłem został więc sam kanclerz) i jeden mandat przypadł niżej podpisanemu, który startował z ramienia Partido Tropicano del Dictatore Más Grande y Sabio.

Od północy w Księstwie Sarmacji panuje regencja związana z wakacjami Jego Książęcej Mości. Do pierwszego września funkcję regenta będzie pełnił Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, czyli niżej podpisany. Warto wspomnieć, że nie jest to jedyny obecnie regent w Księstwie. Regencja panuje bowiem też w Teutonii, którą po abdykacji JKW Andrzeja Fryderyka zarządza Wojciech Hergemon. Formalnie będzie on sprawował ten urząd aż do zebrania się Rady Elektorów, która wybierze nowego króla, jednak ze względu na toczące się w Teutonii rozmowy dotyczące zmiany ustroju nie wiadomo, czy do wyboru rzeczywiście dojdzie.

2 Likes

Wasza Cesarska i Królewska Mość,

W imieniu Jego Książęcej Mości, Księcia Sarmacji, serdecznie gratuluję WCiKM oboru na tron Austro-Węgier. W chwili kiedy kolejne mikronacje spotykają się z kryzysami aktywności, Wasze państwo pokazuje, że wystarczy wysiłek wiernych obywateli, by zdawałoby się nieuchronny upadek, został zahamowany. Niewątpliwie nie obejmuje WCiKM władzy w łatwym dla Austro-Węgier momencie, wierzymy jednak, że poprowadzicie je ku świetlanej przyszłości. Księstwo Sarmacji obiecuje wszelką pomoc w realizacji tego celu i zapewnia WCiKM oraz wszystkich obywateli i mieszkańców Monarchii o swej serdecznej przyjaźni dla Austro-Węgier.

Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser,

Legat Koronny Księstwa Sarmacji
2 Likes