Ambasada Rzeczypospolitej Obojga Narodów


(Marcin Zagłoba) #1

Ambasada RON w WIedniu.
Ambasador: Jego Ekscelencja Marcin Zagłoba


(Marcin Zagłoba) #2

AMBASADA RZECZPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW
W MONARCHII AUSTRO-WĘGIERSKIEJ