Ambasadorzy JCiK Mości


(Borys Targersdorf) #1

Najjaśniejszy Panie @franz_leopold

Zwracam się z uniżoną prośbą o powierzenie, mojej skromnej osobie, funkcji ambasadora Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości w Warszawie.


(Borys Targersdorf) #2

Sługa pokorny się przypomina.