Analiza demograficzna terytoriów Chorwacji


(Otto von Dubrovnik) #1

Spis narodowościowy

 • Chorwaci: 1 638 354 (62,5%)
 • Serbowie: 644 955 (24,6%)
 • Niemcy: 134 078 (5%)
 • Węgrzy: 105 948 (4,1%)
 • pozostali: 98 619 (3,8%)

Spis religijny

 • rzymski katolicyzm: 1 877 833
 • prawosławie: 653 184
 • protestantyzm: 51 707
 • grecki katolicyzm: 17 592

Analfabetyzm

 • ogółem: 45,9%
 • wśród mężczyzn: 37,6%
 • wśród kobiet: 53,7%