Archiwum Ksiestwa Styrii


(Henryk von Groc Hrychowicz) #1

Archiwum Księstwa Styrii

Archiwum gromadzi wszystkie sprawy, dokumenty i akty prawne, które utraciły swoje znaczenie lub przeszły w kompetencje CK Armii lub władz Monarchii Austro-Węgierskiej.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

ROZPORZĄDZENIE № 2

Namiestnika Księstwa Styrii o odtworzeniu 6 Dywizji Piechoty

I. W ramach odbudowy sił zbrojnych Monarchii Austrio-Węgierskiej odtwarza się 6 Dywizję Piechoty stojącą na obszarze Księstwa Styrii w składzie:

Dowództwo Dywizji 11 Brygada Piechoty

  • 7 Pułk Piechoty
  • 27 Pułk Piechoty 12 Brygada Piechoty
  • 47 Pułk Piechoty
  • 87 Pułk Piechoty 3 Pułk Artylerii Polowej (5 baterii art. polowej, 2 baterie haubic) Dywizjon Rozpoznawczy (3 szwadrony jazdy) Kompania Łączności Kompania Sanitarna Kolumna Zaopatrzenia / Tabory

II. Zadaniem 6 Dywizji Piechoty jest ochrona obszaru Księstwa Styrii i jej mieszkańców.

III. Dowództwo nad dywizja obejmuje Namiestnik Księstwa Styrii Henryk von Groc.

Namiestnik Księstwa (-) Henryk von Gröc[/size]


(Henryk von Groc Hrychowicz) #3

[quote]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Wappen_Herzogtum_Steiermark.png/100px-Wappen_Herzogtum_Steiermark.png

ROZPORZĄDZENIE № 3

Namiestnika Księstwa Styrii o etatyzacji drużyny piechoty

I. Ustanawia się etat drużyny piechoty na poziomie 11 żołnierzy, w tym: 1 Korporal, 2 gefreiterów, 8 Infanterist.

II. Naznaczona etatyzacja drużyny piechoty stanowi podstawę do tworzenia wszystkich pododdziałów w 6 Dywizji Piechoty.

Namiestnik Księstwa (-) Henryk von Gröc[/size]

[/quote]


(Henryk von Groc Hrychowicz) #4

[quote]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Wappen_Herzogtum_Steiermark.png/100px-Wappen_Herzogtum_Steiermark.png

ROZPORZĄDZENIE № 4

Namiestnika Księstwa Styrii o organizacji pododdziałów i oddziałów w 6 dywizji piechoty

I. Ustanawia się organizację pododdziałów piechoty

Pluton– 38 żołnierzy (dowódca + 3 drużyny strzelców i sekcja karabinu masz.) Kompania – 128 żołnierzy (dowództwo /2 of./ + 3 plutony piechoty, drużyna zaopatrzenia) Batalion - 800 żołnierzy (dowództwo /5 of./ + 3 kompanie piechoty, kompania grenadierów, kompania kwater. pluton saperów)

III. Ustanawia się organizację pododdziałów kawalerii

Pluton kawalerii- 35 żołnierzy (dowódca + 3 drużyny) Szwadron- 119 żołnierzu (dowództwo /3 of./ + 3 plutony kawalerii + drużyna zaopatrzenia) Baon kawalerii- 602 żołnierzy (dowództwo /7 of./ + 4 szwadrony + szwadron zaopatrzenia)

IV. Ustanawia się organizację pododdziałów artylerii

Działon – 7 żołnierzy [1 działo] Bateria – 56 żołnierzy (dowództwo /3 of./ + 6 działonów + drużyna amunicyjna) Dywizjon Artylerii – 357 żołnierzy (dowództwo /5 of./ + 4 Baterie [24 działa] + kompania kwater.)

V. Ustanawia się organizację pułku piechoty

Pułk Piechoty - 3320 żołnierzy i 24 działa (dowództwo /7 of./ + 3 bataliony piechoty, dywizjon artylerii polowej, szwadron zwiadu, kąpania kwatermistrzowska, kompania saperów, kompania transportowa /Tabory/, pluton medyczny, drużyna łączności.

Namiestnik Księstwa (-) Henryk von Gröc[/size]

[/quote]


(Henryk von Groc Hrychowicz) #5

[quote]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Wappen_Herzogtum_Steiermark.png/102px-Wappen_Herzogtum_Steiermark.png

ROZPORZĄDZENIE № 5

Namiestnika Księstwa Styrii o wkroczeniu 12 brygady piechoty do Karyntii

I. Uwzględniając petycję mieszkańców Karyntii o objęciu opieką tegoż kraju i ochrona ludności przed kacykami szerzącymi terror naznaczam wejście 12 brygady piechoty do Karyntii i przywrócenie porządku i ładu prawnego.

II. Naznacza się likwidacje wszystkich oddziałów zbrojnych występujących przeciw 12 brygadzie piechoty i stanowionym władzom na obszarze Karyntii.

Namiestnik Księstwa (-) Henryk von Gröc[/size]

[/quote]


(Henryk von Groc Hrychowicz) #6

[quote]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Wappen_Herzogtum_Steiermark.png/100px-Wappen_Herzogtum_Steiermark.png

ROZPORZĄDZENIE № 6

Namiestnika Księstwa Styrii o odtworzeniu 3 Pułk Piechoty k.k. Landwehry

I. Odtwarza się 3 Pułk Piechoty k.k. Landwehry (Obrony Krajowej) według stanu etatowego i ustanawia się dla pułku garnizon w Leoben. Pułk zostaje podporządkowany Namiestnikowi Księstwa Styrii.

II. Zadaniem pułku jest utrzymanie ładu i porządku publicznego na obszarze Księstwa Styrii.

Namiestnik Księstwa (-) Henryk von Gröc[/size]

[/quote]


(Henryk von Groc Hrychowicz) #7

[quote]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Wappen_Herzogtum_Steiermark.png/100px-Wappen_Herzogtum_Steiermark.png

ROZPORZĄDZENIE № 7

Namiestnika Księstwa Styrii o odtworzeniu 3 Brygady Kawalerii

I. Odtwarza się 3 Brygadę Kawalerii w składzie:. 6 pułk huzarów w Villach i 16 pułk huzarów w Marrburgu

II. Dowództwo brygady podlega Namiestnikowi Księstwa Styrii

Namiestnik Księstwa (-) Henryk von Gröc[/size]

[/quote]


(Henryk von Groc Hrychowicz) #8

[quote]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Wappen_Herzogtum_Steiermark.png/100px-Wappen_Herzogtum_Steiermark.png

ROZPORZĄDZENIE № 8

Namiestnika Księstwa Styrii o organizacji pułków kawalerii

I. Ustanawia się organizację pułku kawalerii na etat 2236 żołnierzy, według składu : (dowództwo /6 of./ + 3 baony kawalerii, szwadron zwiadu, kąpania kwatermistrzowska, kompania transportowa /Tabory/, pluton medyczny, drużyna łączności.

II. Ustanawia się organizację dowództwa brygady kawalerii na etat 184 żołnierzy, wedle składu :

Sztab: / 7 of + 9 p.of. Służby : szwadron sztabowy, pluton saperów, drużyna łączności.

Namiestnik Księstwa (-) Henryk von Gröc[/size]

[/quote]


(Henryk von Groc Hrychowicz) #9

[quote]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Wappen_Herzogtum_Steiermark.png/100px-Wappen_Herzogtum_Steiermark.png

ROZPORZĄDZENIE № 9

Namiestnika Księstwa Styrii o wkroczeniu 11 brygady piechoty do Karyntii

I. Wypełniwszy powierzoną misje przywrócenia porządku i ładu publicznego na prowincji Styrii naznaczam 11 brygady piechoty wejście do Karyntii i wsparcie 12 brygady w walce z rebeliantami na obszarze tego kraju.

II. Naznacza się likwidacje wszystkich oddziałów zbrojnych występujących przeciw 11 brygadzie piechoty i stanowionym władzom na obszarze Karyntii.

Namiestnik Księstwa (-) Henryk von Gröc[/size]

[/quote]


(Henryk von Groc Hrychowicz) #10

[quote]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Wappen_Herzogtum_Steiermark.png/100px-Wappen_Herzogtum_Steiermark.png

ROZPORZĄDZENIE № 10

Namiestnika Księstwa Styrii o wkroczeniu 3 brygady kawalerii do Krainy

I. Mając na względzie niepokojące wieści o separatystycznych dążeniach zmierzających do oderwania Krainy nakazuję się 3 brygadzie wkroczenie do tego kraju celem przywrócenia ładu i porządku.

II. Naznacza się likwidacje wszystkich oddziałów zbrojnych występujących przeciw naszym wojskom i stanowionym władzom na obszarze Krainy. Zaś wszystkich sympatyków separatyzmu Krainy należy aresztować.

Namiestnik Księstwa (-) Henryk von Gröc[/size]

[/quote]


(Henryk von Groc Hrychowicz) #11

ROZPORZĄDZENIE № 11

Namiestnika Księstwa Styrii o odtworzeniu 23 Dywizji Piechoty Landwehry

I. W ramach odbudowy sił zbrojnych Monarchii Austrio-Węgierskiej odtwarza się 23 Dywizji Piechoty Landwehry stojącą na obszarze Księstwa Styrii w składzie:

Dowództwo Dywizji **43 Brygada Piechoty k.k. Landwehry **

  • 3 Pułk Piechoty k.k. Landwehry
  • 26 Pułk Piechoty k.k. Landwehry 44 Brygada Piechoty k.k. Landwehry
  • 4 Pułk Piechoty k.k. Landwehry
  • 27 Pułk Piechoty k.k. Landwehry 22 Brygada Artylerii Polowej (5 baterii art. polowej, 2 baterie haubic) Dywizjon Rozpoznawczy (3 szwadrony jazdy) Kompania Łączności Kompania Sanitarna Kolumna Zaopatrzenia / Tabory

II. Zadaniem 23 Dywizji Piechoty Landwehry jest obrona terytorium Księstwa Styrii i jej mieszkańców.

III. Dowództwo nad dywizja obejmuje Heinrich Ritter von Krauss-Elislago

Namiestnik Księstwa (-) Henryk von Gröc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #12

ROZPORZĄDZENIE № 12

Namiestnika Księstwa Styrii

o odtworzeniu Cesarsko Królewskiego III Korpusu Austro-Węgierskiego

I. W ramach odbudowy sił zbrojnych Monarchii Austrio-Węgierskiej odtwarza się Cesarsko-Królewski III Korpus Austro-Węgier, w całości stojący na obszarze Księstwa Styrii. W skład korpusu wchodzi:

Sztab Korpusu **6 Dywizja Piechoty ** 23 Dywizja Piechoty Landwehry 3 Brygada Artylerii Polowej

II. Zadaniem III Korpusy jest obrona terytorium Księstwa Styrii i Monarchii Austro-Wegier.

III. Dowództwo nad Korpusem obejmuje namiestnik Księstwa Styrii Henryk von Gröc

IV. Dowództwo nad 6 dywizją piechoty obejmuje Feldmarschalleutnant Karl Gelb Edler von Siegesstern.

Namiestnik Księstwa (-) Henryk von Gröc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #13

(Henryk von Groc Hrychowicz) #14