Artyleria


(Moritz von Oranien-Nassau) #1

Dzieli się na ciężką i polową. W skład ciężkiej wchodzą dywizyjne i poza dywizyjne dywizjony haubic,a lekka to dywizyjne 77 mm. armaty