Austriacka Unii Gospodarcza


(Borys Targersdorf) #1

2 maja do Krakowa przybyli przedstawiciele Książęcego Hrabstwa Tyrolu i Krajów Koronnych, w siedzibie regenta Królestwa barona Ostrogskiego-Radziwiłła został podpisany akt założycielski Austriackiej Unii Gospodarczej.

[quote]Trakt założycielski Austriackiej Unii Gospodarczej.
Art.1
Traktat ten ten ustanawia Austriacką Unię Gospodarczą pomiędzy trzema państwami:

 • Królestwem Galicji i Lodomerii,
 • Książęcym Hrabstwem Tyrolu,
 • krajami Koronny św. Wacława.
  zwanymi dalej sygnatariuszami.
  Art.2
  Na jego mocy utworzony został wspólny rynek oparty na swobodnym przepływie:
  -towarów,
  -ludzi,
  -usług,
  -kapitałU.
  Art.4
  Traktat znosi kwoty oraz opłaty celne między sygnatariuszami oraz ustanawia wspólną taryfę zewnętrzną na przywozy z terytoriów poza unii.
  Art.5
  Traktat powołuję Radę Austriackiej Unii Gospodarczej, zwana dalej Rada Gospodarczą.
  art,6
  W skład Rady Gospodarczej wchodzą głowy państw, premierzy rządów lub ministrowie finansów państw sygnatariuszy
  Art.7
  Rada Gospodarcza podejmuje decyzję jednogłośnie.
  Art.8
  Trakt wchodzi w życie z dniem podpisania.

podpisano w Krakowie w dniu 2 maja AD 2017
*JE baron Jacek Ostrogski-Radziwiłł
Regent Galicji i Lodomerii.

JE Andrew von Lichtenstein
Gubernator Książęcego Hrabstwa Tyrolu.

JE Borys Targersdorf
Prezydent Tymczasowego Rządu Krajów Koronnych*[/quote]


(Wiktor Toghon) #2

Czy Pobrzeże może starać się o członkostwo w Unii?


(Borys Targersdorf) #3

Oczywiście Książę ale wpierw Rada musi wypracować pewne procedury.


(Borys Targersdorf) #4

Zapraszam przedstawicieli państw sygnatariuszy do Ołomuńca na spotkanie robocze. Niedziela wieczór Panom pasuje ?


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #5

Postaram się być.


(Moritz von Oranien-Nassau) #6

Ja nie bardzo.


(Borys Targersdorf) #7

Nie ma spinki wyślę Panom na pw plan spotkania i w wolnej chwili Panowie odpiszą.


(Moritz von Oranien-Nassau) #8

Dobrze.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #9

W takim razie spokojnie czekamy na pismo


(Borys Targersdorf) #10

W dniu 14 maja w Ołomuńcu zebrała się Rad Gospodarcza AUG.


(Tomisław II) #11

Oficjalnie Wiedeń i Austria Dolna wyraża chęć przystąpienia do AUG. Jednak oficjalnie przystąpimy pod nową nazwą Arcyksięstwo Austriackie.
Trwa etap unifikacji urzędów.


(Borys Targersdorf) #12

[quote=“Leszek van der Fryssau”]Oficjalnie Wiedeń i Austria Dolna wyraża chęć przystąpienia do AUG. Jednak oficjalnie przystąpimy pod nową nazwą Arcyksięstwo Austriackie.
Trwa etap unifikacji urzędów.[/quote]

Rada Gospodarcza Unii nie wyraża zgody na podjęcie rozmów w celu przystąpienia Dolnej Austrii do AUG.


(Tomisław II) #13

Wobec tego oficjalnie Arcyksięstwo Austriackie oficjalnie wyraża chęć przystąpienia do AUG.


(Borys Targersdorf) #14

Rada Gospodarcza Unii nie wyraża zgody na podjęcie rozmów w celu przystąpienia Dolnej Austrii do AUG.


(Tomisław II) #15

Wobec tego Wiedeń zawiesza przystąpienie do AUG.


(Borys Targersdorf) #16

Nie ma Pan czego zawieszać bo nie toczyły się żadne rozmowy na ten temat.


(Wiktor Toghon) #17

Ja przypominam o kandydaturze Pobrzeża.


(Borys Targersdorf) #18

Pamiętam Książę ale ostatnio dużo się działo.


(Wiktor Toghon) #19

Wiem i nie mam żalu.
Mam za to czas, poczekam.


(Tomisław II) #20

Zgłaszam oficjalną kandydaturę Księstwa Dolnej Austrii zwane też Księstwo Austrii Dolnej.