Austriacka Unii Gospodarcza


(Thimoteus ik Hohentsolern) #21

Wysoka Rado
Szanowny Ekselencjo Regencie,
Ekselencjo Prezydencie
Oraz Ekselencjo Gubernatorze
Czy Królestwo Węgier może starać się o członkostwo w Unii?


(Moritz von Oranien-Nassau) #22

Według mnie tak.


(Moritz von Oranien-Nassau) #23

Co inni członkowie o tym sądzą?


(Tomasz Dostojewski) #24

Czy AUG działa jeszcze ?


(Moritz von Oranien-Nassau) #25

No właśnie nie wiem.:cry:


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #26

Unia działa i współpracuje ze sobą. Ja czakam na konsultacje z namiestnikiem Krajów Koronnych


(Tomasz Dostojewski) #27

A kim są obecni członkowie AUG ?


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #28

Kraje Korony
Tyrol
Galicja
Istria


(Tomasz Dostojewski) #29

Chciałbym zgłosić oficjalną kandydaturę Księstwa Bośni i Hercegowiny.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #30

Na odpowiedź proszę poczekać do nawiązania kontaktu z Ekscelencją Borysem Targersdorf. Przypominam, że Pan Borys zgłaszał 2 tygodniową nieobecność


(Borys Targersdorf) #31

od dziś jestem już obecny to były dłuugie dwa tygodnie.

działa działa, jeszcze dzis zwołam posiedzenie Rady i omówimy ewentualne rozszerzenie Unii.


(Tomasz Dostojewski) #32

Ok, czekam na decyzję.


(Borys Targersdorf) #33

Trwają obrady rady gospodarczej AUG.


(Tomasz Dostojewski) #34

Czy są już jakieś rezultaty rozmów ?


(Borys Targersdorf) #35

Coś się kluje ale obrady są burzliwe :slight_smile:


(Tomasz Dostojewski) #36

Jakieś nowe wieści?


(Borys Targersdorf) #37

Panowie na dzień dzisiejszy AUG nie planuje przyjmowania nowych członków ale jest otwarta na współpracę gospodarczą.


(Borys Targersdorf) #38

Z całego serca zapraszam Pobrzeże i Bosnie do współpracy.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #39

Ja również serdecznie zapraszam


(Wiktor Toghon) #40

A ja chętnie z zaproszenia skorzystam.