Bank JCiKM


(Henryk von Groc Hrychowicz) #1

Mości Panowie mamy już uchwaloną ustawę o funkcjonowaniu gospodarki. Teraz by możliwym było podjecie działalności gospodarczej potrzebny jest bank. Czas więc rozważyć możliwości jego uruchomienia. Są dwie opcje.

Bank na skrypcie zależny od możliwości instalacji skryptu na serwerze. W tym temacie musi się wypowiedzieć Jego Wysokość Regent.

Druga ewentualność to bank na forum, ten jednak wymagać będzie sporego zaangażowania w jego prowadzenie. Niemniej jeśli otwarcie banku na skrypcie okaże się z jakichś powodów niewykonalne, to zostanie jedynie utworzyć na forum dział dla banku. Próbka takiego był Bank Ziemski w Gracu. Chciałbym wiedzieć jak panowie się zapatrują w tej kwestii.


(Jerzy III von Oranien-Nassau) #2

Zależy jak bank na skrypcie będzie rozbudowany. Jeśli będzie to wersja podstawowa, tylko z możliwością robienia transakcji to moim zdaniem lepszy będzie bank forumowy ponieważ de facto na jedno wyjdzie a transakcje będą jawne i mniejsza będzie możliwość wystąpienia oszustw, poza tym bank na forum nabija aktywność.:wink:


(Franciszek Józef II) #3

Cóż, skryptowy to kwestia JW Regenta @xavery. Forumowy może być ciekawy - faktycznie nabije aktywność. Tyle, że pełna jawność transakcji jest, moim skromnym zdaniem, raczej minusem. Po pierwsze - oszustwa też generują aktywność. Po drugie - cóż, pewnie za jakiś czas wystartuje na poważnie Biuro Ewidencyjne i wolałbym, żeby jego transakcje nie były jawne (@Andrew_von_Lichtenst ?).

Wolałbym właśnie, żeby bank forumowy mógł zawierać oszustwa, napady, rabunki, kradzieże etc. No i pozostaje jeszcze tajemnica bankowa, rzecz - moim zdaniem - święta.

Zresztą te systemy można połączyć. Nikt nie broni, żeby istniał skrypt i ktoś założył konto np. w Banku Ziemskim w Grazu, który miałby konto w Banku Austro-Węgierskim (wolałbym taką nazwę, historyczną), bo np. taki bank prywatny oferowałby np. lokaty, pożyczki, kredyty, konta oszczędnościowe, a Bank Austro-Węgierski oferuje tylko transakcje.

Bank oparty o skrypt np. PHPBanku miałby jedną istotną zaletę - o ile mi wiadomo, w ramach tego systemu można opodatkować przychody na poziomie całego kraju, co jest ciekawym instrumentem narracyjnym dla Rządu i wyborów (w banku forumowym wydaje się to mocno skomplikowane); wówczas banki prywatne byłyby po prostu pewną ucieczką od opodatkowania, zwłaszcza w przelewach w ramach jednego banku (nie odnotowywanych w systemie banku centralnego) - co jest istotnym elementem przekonującym do funkcjonowania w ramach systemu prywatnego, a nie państwowego. Jedyne, co byłoby obowiązkiem takiego banku forumowego, to posiadanie konta w banku centralnym, dla transakcji międzybankowych.

Minusem jest to, że ewentualny podatek w ramach systemu banku centralnego (przy transakcjach międzybankowych) przyjmują na siebie banki, które musiałyby w jakiś sposób “odbierać” te pieniądze od swoich klientów. Oczywiście z drugiej strony zachęca je to też do powiększania bazy klientów (klientów też zachęca do banku prywatnego), wówczas państwo w ogóle się nie wtrąca do transakcji.

Oczywiście można uznać, że to uczyni ewentualny system podatkowy dziurawym - ale to dobrze, to nam daje pole do narracji.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #5

Czekam, czekam na opinię pana ministra skarbu Otto von Dubrownika, ale chyba się nie doczekam.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #6

No cóż, proponuję zatem utworzyć Bank na forum. :slight_smile:

Proszę Jego Wysokość Regenta o utworzenie w Wiedniu działu dla Banku Centralnego Austro-Węgier. Proszę też nadanie uprawnień moderatora nad tym działem by była możliwość jego poprowadzenia.

Teraz sprawy techniczne. Widzę to tak. Utworzone zostaną wątki:

  • Dyrekcja banku - do składania wniosków.
  • Kasy banku - do składania zleceń wpłat i wypłat.
  • Konta bankowe - każdy obywatel i instytucja ma swoje konto.

Dostęp do banku maja wyłącznie obywatele AW. Wszyscy mogą zamieszczać informacje tylko w dyrekcji i kasach banku. Wpłaty i wypłaty na kontach dokonuje wyłącznie minister skarbu lub prezes banku.


(Franciszek Józef II) #7

Niech mi będzie wolno zauważyć, że historycznie to będzie Bank Austro-Węgierski, ale oczywiście pozostawiam to w gestii Rządu :-).


(Xavery edler Kłopocki) #8

Odmawiam z braku podstawy prawnej.

Przepraszam. Naprawdę nie chciałem zabrzmieć nieprzyjemnie, herr Präsident. Od mniej więcej tygodnia mam kolosalne problemy z infrastrukturą techniczną (również tą na której opiera się Monarchia), i nieco brak mi cierpliwości, chodzę potwornie poirytowany i nie mam czasu na aktywność…

Co do meritum sprawy - kwestię oprogramowania dla systemu bankowego rozważam właściwie od samego początku, wszystkie niezbędne materiały i narzędzia są w mojej dyspozycji, przygotowanie i uruchomienie jego podstawowej funkcjonalności nie powinno zająć więcej niż tydzień.

Planowałem jednak go wdrożyć kiedy pojawią się podstawowe regulacje prawne dotyczące gospodarki i finansów - chciałbym zauważyć, że na chwilę obecną Monarchia nie ma nawet oficjalnej waluty, więc nie uznałem że można mówić o bankowości etc. Poza tym, żeby napisać program, muszę wiedzieć jak on ma w zasadzie działać… Czy ma to być bank centralny w klasycznym rozumieniu, działający jako emitent waluty i centrala międzybankowa, czy raczej ma działać jak bank detaliczny, przechowując rachunki i obsługując przelewy powszechnie; jak rozwiązać kwestię rachunków dla firm i instytucji, jak w ogóle firmy mają działać w infrastrukturze MAW; jaka ma być założona ilość kapitału w państwie, kto ma sprawować kontrolę nad emisją pieniądza…

To wszystko i o wiele więcej to pytania na które muszę znać odpowiedź, zanim rozpocznę wdrożenie systemu finansowego od strony informatycznej.

Raz jeszcze przepraszam jeśli wydałem się nieuprzejmy i załączam ukłony.

P.S. Pragnę zwrócić uwagę herr Präsident, iż od momentu powołania na stanowisko ma Pan uprawnienia moderacyjne całego forum, z możliwością samodzielnego tworzenia kategorii włącznie.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #9

Postaram się w okresie poświątecznym przedłożyć na obrady Rady państwa Uchwały w sprawie powołania banku, tak by regulowała ona poruszone sprawy.