Biuro Informacji Publicznej


(Daniel January von Tauer-Krak) #1

Akt Zasadniczy

Artykuł 1 [egzekutywa] Władze Wykonawcza na terenie Księstwa sprawuję Książę.

Artykuł 2 [legislatywa] Władze Ustawodawczą na terenie Księstwa sprawuje Zgromadzenie Ogólne, któremu przewodniczy Książę.

Artykuł 3 [judykatywa] Władzę Sądowniczą na terenie Księstwa sprawuję Książę lub jego namiestnik.

Artykuł 4 [obywatelstwo] Każdy może zostać obywatelem Księstwa Słowacji. Wystarczy wniosek złożyć w odpowiednim dziale i mieć przynajmniej jeden post napisany.

Artykuł 5 [tron] Monarchia Słowacka po wsze czasy jest monarchią dziedziczna. Co za tym idzie po pół roku rządów Książę musi wskazać Następce Tronu.

*/-/Komitet założycielski Księstwa Słowacji *


(Daniel January von Tauer-Krak) #2

Rozporządzenie Księcia o wojskach Słowacji

*My, Daniel I January, Książę Słowacji, Diuk Bratysławski, Pan Bratysławy ogłaszamy co następuje: W trybie natychmiastowym powołujemy Armię Księstwa Słowacji w liczbie 20 tysięcy żołnierzy, do obrony naszej niepodległości. Armia składać się będzie z 20 dywizji po 1000 żołnierzy w każdej.
*


(Daniel January von Tauer-Krak) #3

Rozporządzenie Księcia o symbolach Słowacji https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/Coat_of_arms_of_Slovakia.svg/85px-Coat_of_arms_of_Slovakia.svg.png Art. 1. [Godło]

Art. 2. [flaga]

/-/Daniel I January


(Daniel January von Tauer-Krak) #4

Dekret Księcia o wierności względem władcy MAW https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/Coat_of_arms_of_Slovakia.svg/85px-Coat_of_arms_of_Slovakia.svg.png

Art. 1 Jeśli kiedykolwiek na tronie w Wiedniu zasiądzie Cesarz, My Książę Słowacji, jako pierwsi hołd lenny jego Cesarskiej Mości złożymy i o naszej wierności zapewnimy.

Art. 2
Księstwo Słowacji po wsze czasy do ziem Austro-Węgierskich przynależeć będzie i Władców jego za swych suwerenów uznawać będzie.

Art. 3 Co zaś się tyczy map i dyplomacji to zakazujemy nawiązywania jakichkolwiek stosunków z krajami spoza byłych MAW.

/-/Daniel I January


(Xavery edler Kłopocki) #5