Biuro Uzbrojenia przy Sztabie Generalnym


(Henryk von Groc Hrychowicz) #1

Tank Burstyna

W roku 1911 do Ministerstwa Wojny trafił projekt młodego oficera Gunthera Burstyna, jego nazwa brzmiała “Motorgeschutz” (działo motorowe), wtedy jeszcze nikt nie znał obecnie stosowanego określenia pochodzącego od angielskich “zbiorników”. Zarówno konstrukcja jak i cele użycia bojowego przedstawione przez Burstyna nie zdobyły uznania sztabowców, tkwili bowiem jeszcze w taktyce Napoleona, piechota, kawaleria, artyleria. Niechętnie odnosili się do nowej broni, co było błędem jak się okazało w czasie Wielkiej Wojny. Projekt wyprzedzał swoją epokę o ładnych 8 lat, dopiero w roku 1917 rozwiązania konstrukcyjne opracowane przez Burstyna wykorzystał Louis Renault w swoim FT17, a były to m.in obracana wieża, podział na przedziały i sterowanie pojazdem. Co prawda Burstyn Tank nie posiadał wieży obracanej o 360°, jednak żaden czołg z początkowych okresów swojego rozwoju nie miał jakiejkolwiek wieży. To samo tyczy się przedziałów, we wszystkich czołgach angielski, niemieckich czy francuskich (poza FT17) silnik umieszczony był na środku bez żadnej osłony a systemy wydechowe zawodziły i spaliny które się wydostawały podtruwały załogę. Gdy oddzielono załogę od silnika komfort z pewnością się poprawiał co pozytywnie wpływało na ich pracę. Kolejnym innowacyjnym wynalazkiem było kierowanie czołgiem, takie rozwiązanie jest stosowane do dzisiaj, przez zwolnienie lub przyspieszenie jednej z gąsiennic, specjalny system pozwalał na zawrócenie w miejscu, praktycznie żaden czołg do 1918 roku nie miał takiej możliwości. Może to dziwne ale zaletą było tez to, że mógł to wykonać jeden człowiek, w Angielskich czołgach potrzebowano do tego aż czterech ludzi, poradzili sobie z tym Francuzi w swoich Schneiderach oraz St. Chamoundach. Jak widać Austriacy mogli korzystać od początku wojny ze znakomitego pomysłu, jednak nie wykorzystali tej okazji, powiedzieli, że przyjmą projekt jeżeli czołg wykona firma prywatna, Burstyn nie miał takich kontaktów i działo motorowe pozostało jedynie na planach.

Proponuję podjąć wyzwanie i poszukać konstrukcji czołgu z roku 1917, który konstrukcyjnie był podobny do projektu czołgu Bursztyna. Zapewniam że taka konstrukcja powstała. Jeśli któremuś z panów uda się ja tu przedstawić będziemy mogli ja wykorzystać i wprowadzić na uzbrojenie oddziałów pancernych.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

Motorgeschutz Burstyn II

Gunther Burstyn zachęcony przez sztab generalny podjął się wprowadzić poprawki do swojego projektu uwzględniając manewrowość w terenie. W tym celu zlikwidowano “ramiona” ułatwiające pokonywanie okopów ale z uwagi na ich wychylenie przed czołgiem i za nim utrudniało manewrowanie pomiędzy zasiekami i zaporami pancernymi. Burstyn podniósł również kabinę kierowcy i zaopatrzył ja w swietliki co wydatnie poprawiło warunki prowadzenia czołgu. Całą konstrukcję przedłużono do 4,5 metra. Długości i szerokość pozostały bez zmian i wynoszą 2,2 metra. Motorgeschutz II otrzymał silnik o mocy 64 koni mechanicznych, co pozwala na osiągniecie szybkości 9 km/h po bezdrożach. Czołg otrzymał wieżę obrotową w promieniu 360° i działo 57 mm. Załogę stanowi 4 żołnierzy.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #3

Dzisiaj do biura zgłoszono projekt samochodu pancernego

Austro-Daimler Panzerwagen

Konstrukcję opracowano w roku 1905.


Dane Techniczne:
Masa (2.9 tony
Długość 4,1 m.
Szerokość 2,1 m.
Wysokość 2,4 m.
Silnik : 4 cylindrowy 1050 cm3
Szybkość 45 km/h
Opancerz 4 mm
Uzbrojenie : 1 km Maxim

Co panowie sadzą o wprowadzeniu tego wozu na uzbrojenie naszych wojsk ?


(Henryk von Groc Hrychowicz) #4

Dzisiaj zespół konstruktorów pracujących pod kierownictwem Gunthera Burstyna w Zakładach Uzbrojenia w Grazu przedstawił opracowany przez siebie prototyp czołgu oparty o rozwiązania zastosowane w Motorgeschutz Burstyn II oraz najnowsze rozwiązania techniczne. Nowy czołg został oznaczony jako :

Motorgeschutz Burstyn III

Kadłub ze stalowych płyt o grubości 15 mm został zmontowany przez nitowanie. Dwoje drzwi wejściowych zlokalizowano po obu stronach, a do silnika jest dostęp przez drzwi w podłodze przedziału bojowego, który został podzielony na dwie sekcje. Przednia stanowi przedział bojowy, a tylna mieści silnik. Na wieżyczce zamontowano mały, “grzybkowy” odciągacz .

Zawieszenie składa się z czterech wózków dwubiegowych z każdej strony, dwóch pojedynczych prowadnic tarczowych, a także dużych przednich koła zębatego i tylnego koła zębatego napędu. Utwory wykonano z ciężkich łączników, stosunkowo wąskich i wystających zarówno z tyłu, jak i z przodu, co pozwala na dobrą przyczepność na nierównym terenie i unika problemów związanych ze zwisaniem. Wózki były zawieszone na solidnych zespołach sprężynowych, a prześwit wynosi 40 cm.

Okrągły kadłub ma nachyloną górną część boczną, nachylone przednie i tylne płyty oraz dużą obrotową (360°) wieżyczkę półkulistą, w której znajduje się 65 milimetrowa krótkolufowa armata. W przedniej części kadłuba w barbetach umieszczono dwa karabiny maszynowe Maxim, co zapewnia doskonałe uzupełnienie pokrycie ogniem przedpola działania czołgu.

Dane Techniczne:
Masa : 38 ton
Długość : 7,4 m.
Szerokość : 3,1 m.
Wysokość : 3,7 m.
Silnik : silnik 6-cylindrowy o mocy 240 KM
Szybkość 10 km/h
Opancerz 15 mm,
Uzbrojenie : 1 armata 65 mm i 2 km Maxim 7,92 mm
Załoga : 5 osób


(Henryk von Groc Hrychowicz) #5

Dzisiaj decyzja szefa Sztabu Generalnego wprowadzono na uzbrojenie CK Armii samochód pancerny “Panzerwagen Austro-Daimler”. Samochody pancerne sukcesywnie będą wprowadzane na uzbrojenie nowo powoływanych pododdziałów kawalerii pancernej.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #6

Dzisiaj rozpoczęto testy poligonowe Motorgeschutz Burstyn III. Celem jest sprawdzenie niezawodności funkcjonowania czołgu w warunkach zbliżonych do bojowych oraz warunków pracy załogi. Podjęte zostaną też próby przejścia okopu, sforsowania muru o grybości 0,5 metra i brodu o głębokości 0,5 metra.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #7

Próby techniczne przeprowadzane na poligonie zakończyły się pomyślnie. Czołg osiągnął wymagane założenia i uzyskał pozytywną opinię od testującej go załogi. Postanowiono jednak wprowadzić pewne zmiany konstrukcyjne. Aby wyciszyć przedział bojowy, zamontowano podwójną przegrodę z przedziałem silnikowym. Zaś dostęp do silnika umieszczono w górnej płycie kadłuba nad przedziałem silnikowym. Zaś w tylnej części wieżyczki czołgu zamontowano dwa grzybki wentylacyjne.

Decyzją sztabu generalnego Motorgeschutz Burstyn III po modernizacji uwzgledniającej zmiany konstrukcyjne skierowany został do produkcji jako Panzerkampfwagen B III.


(Borys Targersdorf) #8

Myślał Pan o ogłoszeniu przetargu na produkcję ?


(Henryk von Groc Hrychowicz) #9

Nie myślałem o tym głównie dlatego, że w moim przekonaniu przenoszenie wszystkich zasad funkcjonowania gospodarki ze świata realnego nie ma większego sensu. W świecie wirtualnym,mimo wielu prób w różnych krajach nie sprawdza się handel detaliczny, tak i organizacja przetargów jest przerostem formy nad treścią. Główną przyczyną jest specyfika funkcjonowania gospodarki wirtualnej.

Po co więc ogłaszać przetarg, gdy stan gospodarki albo przyjęte zasady jej funkcjonowania uniemożliwiają jego rozstrzygniecie. Mamy dwie firmy tej branży : Zakłady Uzbrojenia w Grazu i Fabryki Broni w Innsbrucku. Obydwie mogą prowadzić produkcję sprzętu i broni dla CK Armii zgodnie ze złożonymi zamówieniami przez SG.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #10

Węgierscy inżynierowie opracowali gąsienicowy pojazd opancerzony „Bel” którego zadaniem ma być zwalczanie czołgów przeciwnika i likwidacja nieprzyjacielskich gniazda karabinów maszynowych. Powstał jedyny w swoim rodzaju transporter opancerzony – nosiciela armaty.

Pojazd ma wagę 15,5 tony. Pancerz od 20 do 50 milimetrów na kadłubie a na wieży 70 milimetrów. Napędzany jest dwoma silnikami i rozwija prędkość 26 km/h; Jest uzbrojony w 80 mm armatę polową wzór 1905 (8 cm Feldkanone M.5), 2 ckm MG M.7/31 8 mm, Łączność – radio, Załogę stanowi 5 ludzi, ponadto pojazd ma możliwość przewozić od 10 żołnierzy. Pojazd jest bardzo nowatorska konstrukcją. Bruro Uzbrojenia skierowało prototyp do prób poligonowych.


(Borys Targersdorf) #11

**

Połączenie czołgu z transporterem piechoty. Jeżeli Bel wejdzie armii, to widziałbym go w roli głównej w jednostkach VIII Korpusu.