Bośniacko-Hercegowińskie Linie Kolejowe


(Tomasz Dostojewski) #1

Bośniacko-Hercegowińskie Linie Kolejowe

(bośn. Bosanskohercegovački željeznice)

Ze względu na ukształtowanie powierzchni kolej w Bośni nie jest zbyt rozwinięta. Kraj jest w większości górzysty a gęstość zaludnienia jedna z niższych .

Kręgosłupem sieci kolejowej Bośni i Hercegowiny jest linia Sarajewo – Doboj – Banja Luka – Bosanski Novi (Bośniaccy Serbowie używają nazwy Novi Grad) – Dobrinj – Chorwacja. Na niej skupia się większość ruchu pasażerskiego i towarowego. W Doboju, największym węźle kolejowym kraju, odgałęziają się następujące linie:
do stacji Bosanski Šamac (Bośniaccy Serbowie pomijają przymiotnik „bosanski” w nazwie) i dalej przez most na rzece Sawa do Chorwacji – obecnie tylko jedna para pociągów osobowych (nie przekraczają granicy) i ruch towarowy;
w kierunku miast Tuzla, Zvornik , na odcinku Doboj – Tuzla ruch osobowy (2 pary pociągów) i towarowy, dalej tylko towarowy.

Linia Tuzla – Brčko – wykorzystywana jest tylko w ruchu towarowym, ruch pasażerski (2 pary pociągów do Tuzli)


Lokomotywa serii IIIA4

Na zachodzie Bośni, w mieście Bosanski Novi od głównej magistrali odgałęzia się linia w kierunku miasta Bihać i dalej do granicy chorwackiej. Na odcinku Bosanski Novi – Bihać jest tylko ruch towarowy, dalej linia nie jest w ogóle wykorzystywana. Granicę bośniacko-chorwacką przecina ona kilkakrotnie, za kolejowe przejście graniczne została uznana stacja Martin Brod.


Trasa Sarajewo-Mostar

W Sarajewie rozpoczyna swój bieg szlak łączący Mostar, miasto Čapljina z chorwackim portem Ploče. Jest to jedna z najpiękniejszych linii kolejowych na Bałkanach. Po opuszczeniu Sarajewa pociąg wjeżdża w dolinę rzeki Neretwy, otoczoną z dwóch stron malowniczymi skałami. Pociągi z Sarajewa (w ilości dwóch par na dobę) nie przekraczają granicy i kończą bieg na bośniackiej stacji Čapljina.


Tunel nr. 1 w Sarajewie


Stacja Bistrik w Sarajewie