Bukowina - informacje


(Wiktor Maretzky) #1

Mapa Księstwa Bukowiny:


(Wiktor Maretzky) #2

Księstwo Bukowiny (niem. Herzogtum Bukowina, ukr. Герцогство Буковина) – istniejący od 1849 roku kraj koronny Cesarstwa Austrii (od 1867 w granicach Przedlitawii Austro-Węgier), obejmujący obszar Bukowiny.

Godło:

Flaga:

Dane liczbowe:

powierzchnia - 10 441 km²
ośrodek administracyjny - Czerniowce
liczba ludności w 1910 - 800 198
główne narodowości według języka ojczystego - Ukraińcy 38,4%, Rumuni 34,1%, Niemcy 
(wraz z niemieckojęzycznymi Żydami]) 21,2%, Polacy 4,5%, Węgrzy 1,3%

Od czasu powstania w średniowieczu Hospodarstwa Mołdawii Bukowina stanowiła jego skrajną północną część, nie wyróżnianą w żaden specjalny sposób. W 1775 na mocy traktatu w Küczük Kajnardży północna część Mołdawii została anektowana przez Monarchię Habsburgów.

W 1786 r. Bukowinę przyłączono do Galicji, w 1790 została wyłączona i stanowiła osobną prowincję, ale pod zarządem gubernium lwowskiego. W 1817 r. ponownie włączona do Galicji jako cyrkuł. 4 marca 1849 została odrębnym krajem koronnym Austrii jako księstwo.