Cesarskie i Królewskie Siły Zbrojne


(Samuel Cunard ) #1

Siły Zbrojne Monarchii


(Andrew von Lichtenstein) #2

Zgłaszam akces do CiK Armii. Proszę o przydział do wojsk lądowych, najchętniej kawalerii lub do marynarki.


(Xavery edler Kłopocki) #3