Cesarsko-królewskie egzercyrki


(system) #1

Dział poświęcony VIII Korpusowi oraz wojskom krajowym.

Hab acht!!! Gewehr über!!! Gewehr ab!!! Rucht Euch!!!