Co dalej z Monarchią? Co dalej z Galicją?


(Xavery edler Kłopocki) #1

Meine Damen und Herren!

Przedstawienie

Nazywam się Xavery Franciszek edler Kłopocki. Miałem zaszczyt przed laty być Prezydentem Ministrów Jego Cesarskiej Mości. Pełniłem również funkcję Ministra Skarbu w rządzie centralnym przez jedną kadencję, oraz z mianowania Jego Cesarsko - Królewskiej Mości FJII zaszczytną funkcję Landeshauptmanna (Namiestnika) Galicji i Lodomerii wraz z Bukowiną.

Po wieloletnim ataku ciężkiej realiozy, postanowiłem zajrzeć co ciekawego dzieje się w Starej Monarchii. Ku mojemu ogromnemu ubolewaniu okazało się że… Nic. Dotarłem w końcu i do tego forum, i przetrząsnąłem je gruntownie. Z prawdziwym bólem serca przeczytałem oświadczenie Rady Nadzwyczajnej o “wygaszeniu” mojej ukochanej v-ojczyzny. Uznałem że nie wolno do tego dopuścić, i postanowiłem zrobić wszystko celem odbudowania jej. Wraz z dwojgiem innych weteranów Monarchii postanowiliśmy wziąć na siebie wielkie dzieło odbudowy państwa, jednak uznaliśmy że we trzy osoby odbudować całej Monarchii Naddunajskiej nam się nie uda, postanowiliśmy więc zacząć od jednego z Krajów Koronnych, mianowicie Królestwa Galicji i Lodomerii, jako regionu najbliższego sercom naszym.

Dotychczasowe efekty

W tym celu pozyskaliśmy adres internetowy austro-wegry.org i rozpocząłem prace nad systemem informatycznym mającym ten kraj utrzymać, pod nazwą kodową ‘Mikron’ (Jego obecny wygląd można zobaczyć na galizien.austro-wegry.org). Przewiduję że będzie on nadawać się do użytku w zakresie podstawowym (strony, fora) za około dwa tygodnie. Ponieważ kodowanie jest dosyć absorbujące, nie zaglądałem an to forum, uważając je za wymarłe.

Możecie sobie tylko wyobrazić, meine Herren und Damen, jak wielka jest moja radość dzisiaj, kiedy patrze na tyle osób, zarówno znajomych, jak i całkiem obcych, które zjednoczył ten wielki cel - odbudowa Monarchii!

Rzecz jasna wszystkie umiejętności i zasoby jakie posiadam, oddaję do dyspozycji Radzie Tymczasowej, którą uznaję za legalną i prawowitą władzę, sukcesora JCKM Franciszka Józefa II. Z przyjemnością pomogę wszystkim krajom i krainom, które rozwijają się na ciele Monarchii Naddunajskiej zdobyć reprezentację na odpowiednich stronach w mojej domenie, z radością udostępnię też system nad którym pracuję.

Ku chwale Vaterlandu! Ku chwale rodu Habsburgów! Ku chwale Ludów Monarchii!

/-/ Xavery edler Kłopocki

P.S.

Moje niejakie wątpliwości wyzwala jeno państwowość (polska, jak rozumiem?) która tworzy się na terenach Galicji. Jesteśmy mocno związani z myślą o Królestwie Galicji i Lodomerii jako naszej siedzibie, jak możemy tę kwestię rozwiązać?

/-/X


(Jerzy III von Oranien-Nassau) #2

Nie rozumiem.Proklamacja zawiera wzmiankę iż pełnie swoją funkcję jako Regenta do czasu pojawienia się prawowitego monarchy. Wówczas muszę ustąpić na rzecz owego monarchy.


(Leszek van der Fryssau) #3

Drodzy mili, prowincje co dopiero się kształtują miną miesiące zanim ruszymy. Cierpliwości.


(Borys Targersdorf) #4

Pana raczy żartować?? proszę zerknąć na Tyrol i Styrię dwie najbardziej dynamicznie rozwijające sie prowincje Monarchii.