Czernowitz - informacje


(Wiktor Maretzky) #1

Miasto stołeczne Bukowiny, zamieszkuję ok. 100 tyś. mieszkańców. Stanowi konglomerat różnych narodowości. Skład narodowościowy przedstawia się następująco: Żydzi 38%, Rumuni 27%, Niemcy 15%, Ukraińcy (Rusini) 10%, Polacy 8%, Rosjanie 1,3%.

Poniżej kilka fotografi:
Rynek, widok na ratusz

Rynek z innej perspektywy

Ulica Główna


(Wiktor Maretzky) #2

Plan miasta: