Czesko-Morawska Kompania Wydobywcza


(Borys Targersdorf) #1

Czesko-Morawska Kompania Wydobywcza

Z siedzibą w Brnie zajmuje się poszukiwaniem, rozpoznawaniem nowych złóż kopalin a także ich wydobyciem.


(Borys Targersdorf) #2

Konsorcjum zajmuję się poszukiwaniem, rozpoznawaniem nowych złóż kopalin a także ich wydobyciem.

W bogatej palecie ofert Kompania gwarantuję degradację środowiska naturalnego co w końcowej fazie ma się przełożyć na aktywność regionu.


(Otto von Teller) #3

Zapraszam do lektury artykułu Apocalypse Geographic na temat działalności Czesko-Morawskiej Kompanii Wydobywczej na Pustkowiach!


(Borys Targersdorf) #4

Artykuł bardzo dobrze oddaję charakter prac, jakie Kompania stara się prowadzić na Pustkowiach.


(Otto von Teller) #5

Cieszę się :slight_smile:


(Borys Targersdorf) #6

Czesko-Morawska Kompania Wydobywcza z dniem 17.06 br. zamyka swoje biura w Brnie.