Członkowie


(Wiktor Maretzky) #1

Imię i nazwisko: Borys von Hesling-Targersdorf Nazwa gałęzi przemysłu, w której działasz/pragniesz działać:** hutnictwo , wydobycie ,** Nazwa firmy bądź spółki (jeśli takową posiadasz): Maikowski & Targersdorf ZG , Miejsce zamieszkania: Ołomuniec Posiadane obywatelstwa: austro-węgierski , jestem też obywatelem Rzeczpospolitej Obojga Narodów .

Imię i nazwisko: Jan Dagobard von Maikowski Nazwa gałęzi przemysłu, w której działasz/pragniesz działać: przemysł węglowy i paliwowy Nazwa firmy bądź spółki (jeśli takową posiadasz): Maikowski & Targersdorf ZG Miejsce zamieszkania: Lemberg Posiadane obywatelstwa: austro-węgierskie, skarlandzkie

Imię i nazwisko: Marcel Hans Nazwa gałęzi przemysłu, w której działasz/pragniesz działać: kolejowy transport pasażerski oraz produkcja pasażerskiego taboru kolejowego Nazwa firmy bądź spółki (jeśli takową posiadasz): Koleje Trizondalskie TriBahn i Rotterskie Zakłady Elektrowozów Miejsce zamieszkania: Ostrawa / Rottera (Trizondal) Posiadane obywatelstwa: trizondalskie


(Jan Dagobard von Thorn-Maikowski) #2

Imię i nazwisko: Samuel Cunard Nazwa gałęzi przemysłu, w której działasz/pragniesz działać: handel morski Nazwa firmy bądź spółki (jeśli takową posiadasz): Cunard-White Star Limited Miejsce zamieszkania: Kraków Posiadane obywatelstwa: nie posiadam Własnoręczny podpis: Samuel Cunard


(Franciszek Leopold I) #3