Decentralizacja - Zaproszenie do debaty


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #57

Przykro mi ale muszę się z Ekscelencją zgodzić


(Borys Targersdorf) #58

Panie Generala
można jeszcze z Czech ruszyć na Wiedeń…ale sprawa zakończy się chwilową aktywnością , co już przerabialiśmy w przypadku niepodległości Styrii.
Można też, daję temu większe szanse,zmienić Dom Panujący.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #59

Przyznaję panu rację. Przez ostatnie miesiące obserwujemy powolny upadek Austro-Węgier. Obywatele rozeszli się po świecie, a władze Monarchii są nieobecne i nie przejawiają najmniejszego zainteresowania obecną sytuacją. JCiKM ostatnio widziano 2 marca. JW Regent w prawdzie się pojawia ale nie angażuje się w życie Monarchii. Przy takiej postawie nawet ostatni zryw do pobudzenia aktywności okazał się fiaskiem. Mimo wszystko ja nie poddam się tak łatwo. Królestwo Węgier od początku było, jest i pewnie pozostanie martwe, ale o istnienie Cesarstwa Austrii jeszcze zawalczę. Proste i klarowne pytanie, kto z panów poprze detronizację Franciszka Józefa i wesprze ustanowienie Cesarstwa Austrii z nowym władcą na czele.


(Franciszek Leopold I) #60

Meine Herren.
Pragnę serdecznie przeprosić za moją ostatnią nieobecność w kraju.
Wynikła ona z dosyć poważnych kłopotów rodzinnych, na pewno pozwolą Panowie że nie będę się wdawał w szczegóły.
Jeszcze dziś będę rozmawiać z Jego Cesarską Mością, przy okazji zapytam go jak ocenia swoje zasoby i możliwości w kwestii dalszego zaangażowania w życie Monarchii.
Ze swojej strony obiecuję zaś do końca bieżącego m-ca przedstawić gotowe projekty aktów prawnych wprowadzających omawiane tu rozwiązania, jak również moje własne możliwości dalszego działania w Monarchii oraz możliwości rozwiązania obecnego kryzysu jakie widzę.
Załączam ukłony


(Borys Targersdorf) #61

Panowie

do 10 czerwca będę nieobecny. Jeżeli w tym czasie podjęta zostania dalsza chęć odbudowy Monarchii to się włączę. Mogę objąć rządy krajowe w Czecha i pomóc w ożywieniu trupa zwanego Węgry.
Na dzień dzisiejszy to tylko tyle.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #62

Nie wierzę już w żadne obietnice poprawy sytuacji, potrzebne są konkretne działania. Tych jednak nie widać. Czas wiec na radykalne kroki. Zapowiadałem starania o utworzenie Cesarstwa Austrii, ale po konsultacjach ze względu na aspekty prawno-proceduralne jest to niemożliwe. Monarchia Austro-Węgierska choć w mizernej kondycji nadal istnieje. Nie mam też dyspozycji do rozporządzania obszarem po za Księstwem Styrii. Z tej racji jestem zmuszony zweryfikować swoje plany, choć z nich nie rezygnuję. Stany Generalne Księstwa Styrii rozpatrzą ponowne ogłoszenie Proklamacji Niepodległości i detronizacji JCiKM Franciszka Józefa z godności władcy Księstwa.

Zachęcam Panów Namiestników do podjęcia podobnych działań i dołączenia do Księstwa Styrii. Razem możemy utworzyć Wielkie Księstwo Styrii, a jak Bóg da Cesarstwo Austrii.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #63

Jestem za rozpoczęciem zadań i łaczeniem się krain które chcą dalej działać. Jestem przeciwny detronizacji Franciszka Józefa II.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #64

Jeśli chce pan pozostawać w zależności władcy który w skutek ciężkiej realiozy utracił zdolność do władania Monarchia, to ma pan takie prawo. Ostatni miesiąc pokazał w jakim kierunku zmierzają Austro - Węgry. Gdy zaczyna się rumor, część społeczności budzi się z letargu zobaczyć co się dzieje, by za chwilę znowu ułożyć się do snu. Zaś Dwór Cesarski czeka na lepsze czasy, które nie nadejdą bez zaangażowania. Monarchia w takim stanie jak obecnie nikogo nie przyciągnie.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #65

A kto miałby być Cesarzem


(Wiktor Toghon) #66

Ja również przepraszam i przytakuje. Sesja. A działalność tutaj wymaga więcej uwagi niż krzyki w Kugarii. Wracam pod koniec miesiąca.
A i rewolucja nigdy nie jest rozwiązaniem. Gdyby ktoś chciał przenieść ją na bagnetach na Pobrzeże, spotka go kara.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #67

Ekscelencjo von Vihren
Prosiłbym o szybszy powrót do MAW


(Tomisław II) #68

Drodzy Moi,

jeżeli Jego Cesarska i Królewska Mość i Jego Ekscelencja Regent od 10 czerwca do 14 lipca 2018 roku nie pojawią się to rezygnuje z urzędu Burmistrza Wiednia i Namiestnika Austrii Dolnej i wyprowadzam się do Zagrzebia. Ogłaszam niepodległość Królestwa Chorwacji składającą się z prowicji Chorwacji i części prowincji Pobrzeża tzw. Pobrzeże Chorwackie jako Tomisław II.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #69

Szanowny Panie
Moze Pan zrezygnować z Namoestnictwa Dolnej Austrii, ale widzę możliwości objęcia części Pobrzeża ponieważ Książe Pobżerza pojawiłsie oraz w portacj stoją okręty MAW które nadal są wierne Cesarzowi


(Wiktor Toghon) #70

Przemyśl swoje słowa.
Masz czas do północy by cofnąć ten nieśmieszny żart.
W przeciwnym razie spotka Cię to, na co zasługują zdrajcy.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #71

Wielmożny Książe
Wojska XIV Korpusu są gotowe wesprzeć wasze wojska, gdyby nastąpiła jakeś nieoczekiwane wtargnięcie na ziemie Księstwa Pobrzeża należące do Monarchii Austro - Węgierskiej.
Jednocześnie informuje, że również K.u.K. Kriegsmarine wesprze wojska waszego Korpusu


(Tomisław II) #72

Drodzy Moi,

jeżeli władze centralne będą tak postępowały to 12 czerwca 2018 w godzinach wieczornych składam dymisję funkcji Burmistrza Wiednia i Namiestnika Austrii Dolnej. 12 czerwca 2018 w godzinach wieczornych wyjeżdzam z Dworca Wiedeńskiego do Zagrzebia, gdzie czekają ludzie, którzy razem z moją osobą ogłoszą rozpoczęcie wojny o niepodległość Chorwacji, która może zakończyć się zwycięstwem i klęską oraz rozpadem Austro - Węgier.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #73

Proszę wybaczyć, ale to jest wg mnie zła decyzja. Zamiast się jednoczyć znowu się mamy dzielić.
Jednoosobowe państwo długo nie wytrzyma, a nie wiem kto je uzna.
Bez żadnych złośliwości ja nie, bo uważam, że byłoby to szkodliwe dla Monarchii naddunajskie.
Proszę się jeszcze zastanowić. Może by Pan coś w Wiedniu zorganizował, jakąś ciekawą imprezę zamiast buntu


(Wiktor Toghon) #74

To państwo nie powstanie.
Czuję patriotyczny obowiązek by zdusić to powstanie.
Informuje że wojska Pobrzeża będą pacyfikować wszelkie objawy buntu i bezprawnych rozszczen do Naszych ziemi.
Z terrorystami się nie negocjuje.


(Borys Targersdorf) #75

Popieram.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #76

Szanowny Panie van der Fryss

Proszę jeszcze raz opamiętaj się, powiedz, że to żart.
W razie próby realizacji tego planu poprę Księcia Wiktora i Ekscelencję Targersdorfa