Dekret 1/2017


(Wiktor Maretzky) #1

[quote]Dekret 1/2017

Decyzją Rady Robotniczo-Chłopskiej i Żołnierskiej, ustanawia się powstanie Bukowińskiej Republiki Rad, ze stolicą w Czernowitz.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.[/quote]