Dekret 1/2017


(Leszek van der Fryssau) #1

[quote]http://s6.ifotos.pl/img/Logotyp-B_aanapre.png Dekret 1/2017 o symbolach Miasta Wiedeń

Jego Ekscelencja Leszek van der Fryssau, Burmistrz Miasta Wiedeń na mocy nadanych praw ustanawia symbole obowiązujące w Mieście Wiedeń tj.:

 1. Flaga Miasta Wiedeń
 2. Herb Wielki Miasta Wiedeń
 3. Herb Mały Miasta Wiedeń
 4. Logotyp Burmistrza Miasta Wiedeń
 5. Pieczęć Burmistrza Wiedeń
 6. Logotyp Miasta Wiedeń

Załączniki:

 1. Flaga Miasta Wiedeń

 2. Herb Wielki Miasta Wiedeń

 3. Herb Mały Miasta Wiedeń http://s6.ifotos.pl/img/Herb-Maly_aanapnx.png

 4. Logotyp Burmistrza Miasta Wiedeń http://s6.ifotos.pl/img/Logotyp-B_aanapre.png

 5. Pieczęć Burmistrza Wiedeń

 6. Logotyp Miasta Wiedeń

[/quote]