Dekret 2/2017


(Wiktor Maretzky) #1

[quote]Dekret 2/2017

Decyzją Rady Robotniczo-Chłopskiej i Żołnierskiej ustanawia się symbole narodowe Bukowińskiej Republiki Rad:

  1. Godło

  2. Flaga

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.[/quote]