Dekret 2/2017


(Tomisław II) #1

[quote]http://s6.ifotos.pl/img/Logotyp-B_aanapre.png Dekret 2/2017 o służbach porządkowych Jego Ekscelencja Leszek van der Fryssau, Burmistrz Miasta Wiedeń na mocy nadanych praw powołuje służby porządkowe Miasta Wiedeń tj.

Cesarsko - Królewska Policja Miasta Wiedeń

Z boża pomocą, (-)Leszek van der Fryssau Burmistrz Miasta Wiedeń

[/quote]


(Tomisław II) #2

[quote]

http://s6.ifotos.pl/img/Logotyp-B_aanapre.png
ROZPORZĄDZENIE NR.1
DO DEKRETU 2/2017

O SYMBOLALACH,
WZORU UMUNDOROWANIU
ORAZ
STOPNIACH CKPMW

Rozporządzenie nr. 1 do Dekretu 2/2017 uchwala bieżące symbole policji. Jak również w/w rozporządzenie wprowadza obowiązujący wzór umundurowania oraz stopnie CKPMW.

§1

Po użytku publicznego wprowadza się następujące symbole tj.
 1. Odznaka CKPMW
 2. Sztandar CKPMW
 3. Logo CKPMW
 4. Logotyp CKPMW

W/w punkty graficznie znajdują się w Zał.1 do rozporządzenia.

§2
 1. Oficjalnym galowym mundurem CKPMW jest ciemnoniebieska marynarka oraz ciemnoniebieskie spodnie. Na marynarce, na lewej klapie, znajduje się odznaka policyjna wz.1

 2. Do pracy w terenie obowiązuje ciemnoniebieska koszula i ciemnoniebieskie spodnie Na marynarce, na lewej klapie, znajduje się odznaka policyjna wz.1 - okres okres wiosenno - letni(koszula z krótki rękawami, krótkie spodnie), okres zimowy(okres jesienno - zimowy)(koszula z długimi rękawami, długie spodnie).

W/w punkty graficznie znajdują się w Zał.2 do rozporządzenia.

§3

Obowiązujące stopnie CKPMW tj.
*] Polizeimeisteranwärter(Posterunkowy)
*] Polizeivollzugsangestellter (Starszy Posterunkowy)
*] Polizeimeister (Sierżant)
*] Polizeiobermeister (Starszy Sierżant)
*] Polizeihauptmeister (Aspirant)
*] Polizeikommissaranwärter (Komisarz Policji)
*] Polizeikommissar (Inspektor Policji)
*] Polizeioberkommissar (Komisarz)
*] Polizeihauptkommissar (Inspektor)
*] Erster Polizeihauptkommissar (Pierwszy Inspektor)
*] Polizeiratanwärter (Podinspektor)
*] Polizeirat (Nadinspektor Policji)
*] Polizeioberrat (Nadinspektor)
*] Polizeidirektor (Dyrektor Policji)
*] Leitender Polizeidirektor (Szef Policji)
*] Abteilungspräsident in der Bundespolizei (Prezydent Policji)
*] Direktor in der Bundespolizei(Prezydent Główny Policji)
*] Präsident eines Bundespolizeipräsidiums (Nadprezydent Główny Policji)
*] Inspekteur der Bundespolizei( Generalny Nadprezydent Główny Policji) - *tytuł zarezerwowany dla Burmistrza

*[/quote]


(Tomisław II) #3

[quote]

http://s6.ifotos.pl/img/Logotyp-B_aanapre.png
ROZPORZĄDZENIE NR.1
DO DEKRETU 2/2017

O SYMBOLALACH,
WZORU UMUNDOROWANIU
ORAZ
STOPNIACH CKPMW

Rozporządzenie nr. 1 do Dekretu 2/2017 uchwala bieżące symbole policji. Jak również w/w rozporządzenie wprowadza obowiązujący wzór umundurowania oraz stopnie CKPMW.

§1

Po użytku publicznego wprowadza się następujące symbole tj.
 1. Odznaka CKPMW
 2. Sztandar CKPMW
 3. Logo CKPMW
 4. Logotyp CKPMW

W/w punkty graficznie znajdują się w Zał.1 do rozporządzenia.

§2
 1. Oficjalnym galowym mundurem CKPMW jest ciemnoniebieska marynarka oraz ciemnoniebieskie spodnie. Na marynarce, na lewej klapie, znajduje się odznaka policyjna wz.1

 2. Do pracy w terenie obowiązuje ciemnoniebieska koszula i ciemnoniebieskie spodnie Na marynarce, na lewej klapie, znajduje się odznaka policyjna wz.1 - okres okres wiosenno - letni(koszula z krótki rękawami, krótkie spodnie), okres zimowy(okres jesienno - zimowy)(koszula z długimi rękawami, długie spodnie).

W/w punkty graficznie znajdują się w Zał.2 do rozporządzenia.

§3

Obowiązujące stopnie CKPMW tj.
*] Polizeimeisteranwärter(Posterunkowy)
*] Polizeivollzugsangestellter (Starszy Posterunkowy)
*] Polizeimeister (Sierżant)
*] Polizeiobermeister (Starszy Sierżant)
*] Polizeihauptmeister (Aspirant)
*] Polizeikommissaranwärter (Komisarz Policji)
*] Polizeikommissar (Inspektor Policji)
*] Polizeioberkommissar (Komisarz)
*] Polizeihauptkommissar (Inspektor)
*] Erster Polizeihauptkommissar (Pierwszy Inspektor)
*] Polizeiratanwärter (Podinspektor)
*] Polizeirat (Nadinspektor Policji)
*] Polizeioberrat (Nadinspektor)
*] Polizeidirektor (Dyrektor Policji)
*] Leitender Polizeidirektor (Szef Policji)
*] Abteilungspräsident in der Bundespolizei (Prezydent Policji)
*] Direktor in der Bundespolizei(Prezydent Główny Policji)
*] Präsident eines Bundespolizeipräsidiums (Nadprezydent Główny Policji)
*] Inspekteur der Bundespolizei( Generalny Nadprezydent Główny Policji) - *tytuł zarezerwowany dla Burmistrza

*[/quote]


(Tomisław II) #4

[quote]


http://s6.ifotos.pl/img/Logotyp-B_aanapre.png

ZAŁĄCZNIKI
ROZPORZĄDZENIA NR.1

Zał.1

 1. Odznaka CKPMW

 2. Sztandar CKPMW

 3. Logo CKPMW

 4. Logotyp CKPMW

Zał.2

 1. Mundur galowy

 2. Mundur wyjściowy
  a) wiosenno - letni

b) jesienno - zimowy

http://s6.ifotos.pl/img/220px-Pol_aaehnwn.jpg

Zał.3

Stopnie CKPMW - grafika

*] Polizeimeisteranwärter(Posterunkowy)

*] Polizeivollzugsangestellter (Starszy Posterunkowy)

*] Polizeimeister (Sierżant)

*] Polizeiobermeister (Starszy Sierżant)

*] Polizeihauptmeister (Aspirant)

*] Polizeikommissaranwärter (Komisarz Policji)

*] Polizeikommissar (Inspektor Policji)

*] Polizeioberkommissar (Komisarz)

*] Polizeihauptkommissar (Inspektor)

*] Erster Polizeihauptkommissar (Pierwszy Inspektor)

*] Polizeiratanwärter (Podinspektor)

*] Polizeirat (Nadinspektor Policji)

*] Polizeioberrat (Nadinspektor)

*] Polizeidirektor (Dyrektor Policji)

*] Leitender Polizeidirektor (Szef Policji)

*] Abteilungspräsident in der Bundespolizei (Prezydent Policji)

*] Direktor in der Bundespolizei (Prezydent Główny Policji)

*] Präsident eines Bundespolizeipräsidiums (Nadprezydent Główny Policji)

*] Inspekteur der Bundespolizei (Generalny Nadprezydent Główny Policji) - tytuł zarezerwowany dla Burmistrza(honorowy)

[/quote]