Dekret 2/2017


(Leszek van der Fryssau) #1

[quote]http://s6.ifotos.pl/img/Logotyp-B_aanapre.png Dekret 2/2017 o służbach porządkowych Jego Ekscelencja Leszek van der Fryssau, Burmistrz Miasta Wiedeń na mocy nadanych praw powołuje służby porządkowe Miasta Wiedeń tj.

Cesarsko - Królewska Policja Miasta Wiedeń

Z boża pomocą, (-)Leszek van der Fryssau Burmistrz Miasta Wiedeń

[/quote]


(Leszek van der Fryssau) #2

[quote][centre]http://s6.ifotos.pl/img/Logotyp-B_aanapre.png ROZPORZĄDZENIE NR.1 DO DEKRETU 2/2017 O SYMBOLALACH, WZORU UMUNDOROWANIU ORAZ STOPNIACH CKPMW[/centre]

Rozporządzenie nr. 1 do Dekretu 2/2017 uchwala bieżące symbole policji. Jak również w/w rozporządzenie wprowadza obowiązujący wzór umundurowania oraz stopnie CKPMW.

[centre]§1[/centre] Po użytku publicznego wprowadza się następujące symbole tj.

 1. Odznaka CKPMW
 2. Sztandar CKPMW
 3. Logo CKPMW
 4. Logotyp CKPMW

W/w punkty graficznie znajdują się w Zał.1 do rozporządzenia.

[centre]§2[/centre]

 1. Oficjalnym galowym mundurem CKPMW jest ciemnoniebieska marynarka oraz ciemnoniebieskie spodnie. Na marynarce, na lewej klapie, znajduje się odznaka policyjna wz.1

 2. Do pracy w terenie obowiązuje ciemnoniebieska koszula i ciemnoniebieskie spodnie Na marynarce, na lewej klapie, znajduje się odznaka policyjna wz.1 - okres okres wiosenno - letni(koszula z krótki rękawami, krótkie spodnie), okres zimowy(okres jesienno - zimowy)(koszula z długimi rękawami, długie spodnie).

W/w punkty graficznie znajdują się w Zał.2 do rozporządzenia.

[centre]§3[/centre]

Obowiązujące stopnie CKPMW tj. *] Polizeimeisteranwärter(Posterunkowy) *] Polizeivollzugsangestellter (Starszy Posterunkowy) *] Polizeimeister (Sierżant) *] Polizeiobermeister (Starszy Sierżant) *] Polizeihauptmeister (Aspirant) *] Polizeikommissaranwärter (Komisarz Policji) *] Polizeikommissar (Inspektor Policji) *] Polizeioberkommissar (Komisarz) *] Polizeihauptkommissar (Inspektor) *] Erster Polizeihauptkommissar (Pierwszy Inspektor) *] Polizeiratanwärter (Podinspektor) *] Polizeirat (Nadinspektor Policji) *] Polizeioberrat (Nadinspektor) *] Polizeidirektor (Dyrektor Policji) *] Leitender Polizeidirektor (Szef Policji) *] Abteilungspräsident in der Bundespolizei (Prezydent Policji) *] Direktor in der Bundespolizei(Prezydent Główny Policji) *] Präsident eines Bundespolizeipräsidiums (Nadprezydent Główny Policji) *] Inspekteur der Bundespolizei( Generalny Nadprezydent Główny Policji) - *tytuł zarezerwowany dla Burmistrza

*[/quote]


(Leszek van der Fryssau) #3

[quote][centre]http://s6.ifotos.pl/img/Logotyp-B_aanapre.png ROZPORZĄDZENIE NR.1 DO DEKRETU 2/2017 O SYMBOLALACH, WZORU UMUNDOROWANIU ORAZ STOPNIACH CKPMW[/centre]

Rozporządzenie nr. 1 do Dekretu 2/2017 uchwala bieżące symbole policji. Jak również w/w rozporządzenie wprowadza obowiązujący wzór umundurowania oraz stopnie CKPMW.

[centre]§1[/centre] Po użytku publicznego wprowadza się następujące symbole tj.

 1. Odznaka CKPMW
 2. Sztandar CKPMW
 3. Logo CKPMW
 4. Logotyp CKPMW

W/w punkty graficznie znajdują się w Zał.1 do rozporządzenia.

[centre]§2[/centre]

 1. Oficjalnym galowym mundurem CKPMW jest ciemnoniebieska marynarka oraz ciemnoniebieskie spodnie. Na marynarce, na lewej klapie, znajduje się odznaka policyjna wz.1

 2. Do pracy w terenie obowiązuje ciemnoniebieska koszula i ciemnoniebieskie spodnie Na marynarce, na lewej klapie, znajduje się odznaka policyjna wz.1 - okres okres wiosenno - letni(koszula z krótki rękawami, krótkie spodnie), okres zimowy(okres jesienno - zimowy)(koszula z długimi rękawami, długie spodnie).

W/w punkty graficznie znajdują się w Zał.2 do rozporządzenia.

[centre]§3[/centre]

Obowiązujące stopnie CKPMW tj. *] Polizeimeisteranwärter(Posterunkowy) *] Polizeivollzugsangestellter (Starszy Posterunkowy) *] Polizeimeister (Sierżant) *] Polizeiobermeister (Starszy Sierżant) *] Polizeihauptmeister (Aspirant) *] Polizeikommissaranwärter (Komisarz Policji) *] Polizeikommissar (Inspektor Policji) *] Polizeioberkommissar (Komisarz) *] Polizeihauptkommissar (Inspektor) *] Erster Polizeihauptkommissar (Pierwszy Inspektor) *] Polizeiratanwärter (Podinspektor) *] Polizeirat (Nadinspektor Policji) *] Polizeioberrat (Nadinspektor) *] Polizeidirektor (Dyrektor Policji) *] Leitender Polizeidirektor (Szef Policji) *] Abteilungspräsident in der Bundespolizei (Prezydent Policji) *] Direktor in der Bundespolizei(Prezydent Główny Policji) *] Präsident eines Bundespolizeipräsidiums (Nadprezydent Główny Policji) *] Inspekteur der Bundespolizei( Generalny Nadprezydent Główny Policji) - *tytuł zarezerwowany dla Burmistrza

*[/quote]


(Leszek van der Fryssau) #4

[quote][centre] http://s6.ifotos.pl/img/Logotyp-B_aanapre.png ZAŁĄCZNIKI ROZPORZĄDZENIA NR.1[/centre]

Zał.1

 1. Odznaka CKPMW [centre]http://s2.ifotos.pl/img/Odznaka-C_aaehnhs.png[/centre]

 2. Sztandar CKPMW [centre]http://s5.ifotos.pl/img/Sztandar-_aaehnhq.png[/centre]

 3. Logo CKPMW [centre]http://s10.ifotos.pl/img/Logo-CKPM_aaehnrp.png[/centre]

 4. Logotyp CKPMW [centre]http://s2.ifotos.pl/img/Logotyp-C_aaehnrr.png[/centre]

Zał.2

 1. Mundur galowy [centre]http://s5.ifotos.pl/img/MAR-OFFIC_aaehnsh.jpg[/centre]

 2. Mundur wyjściowy a) wiosenno - letni [centre]http://s5.ifotos.pl/img/HHPolizei_aaehnwh.jpg[/centre]

b) jesienno - zimowy [centre]http://s6.ifotos.pl/img/220px-Pol_aaehnwn.jpg[/centre]

Zał.3

Stopnie CKPMW - grafika

*] Polizeimeisteranwärter(Posterunkowy)

*] Polizeivollzugsangestellter (Starszy Posterunkowy)

*] Polizeimeister (Sierżant)

*] Polizeiobermeister (Starszy Sierżant)

*] Polizeihauptmeister (Aspirant)

*] Polizeikommissaranwärter (Komisarz Policji)

*] Polizeikommissar (Inspektor Policji)

*] Polizeioberkommissar (Komisarz)

*] Polizeihauptkommissar (Inspektor)

*] Erster Polizeihauptkommissar (Pierwszy Inspektor)

*] Polizeiratanwärter (Podinspektor)

*] Polizeirat (Nadinspektor Policji)

*] Polizeioberrat (Nadinspektor)

*] Polizeidirektor (Dyrektor Policji)

*] Leitender Polizeidirektor (Szef Policji)

*] Abteilungspräsident in der Bundespolizei (Prezydent Policji)

*] Direktor in der Bundespolizei (Prezydent Główny Policji)

*] Präsident eines Bundespolizeipräsidiums (Nadprezydent Główny Policji)

*] Inspekteur der Bundespolizei (Generalny Nadprezydent Główny Policji) - tytuł zarezerwowany dla Burmistrza(honorowy) [/quote]