Dekret 3/2017


(Wiktor Maretzky) #1

[quote]Dekret 3/2017

Decyzją Rady Robotniczo-Chłopskiej i Żołnierskiej, w miejscowości Suczawa (Sotschen) zostaje utworzony Poprawczy Obóz Pracy. Celem utworzenia tej placówki wychowawczo-oświatowej jest zapobieganie panoszącej się anarchii oraz naprostowywanie jednostek aspołecznych, jak również ideowo niepewnych.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.[/quote]