Dekret 3/2017


(Leszek van der Fryssau) #1

[quote]http://s6.ifotos.pl/img/Logotyp-B_aanapre.png Dekret 3/2017 o połączeniu Austrii Dolnej i Wolnego Miasta Wiedeń

Jego Ekscelencja Leszek van der Fryssau, Burmistrz Miasta Wiedeń na mocy nadanych praw oraz woli mieszkańców Wolnego Miasta Wiedeń i Kraju Koronnego Austria Dolna, postanawia

o poddaniu Kraju Koronnego Austria Dolna JE Leszkowi van der Fryssau, jako nowemu Namiestnikowi Austrii Dolnej.

Z boża pomocą, (-)Leszek van der Fryssau Burmistrz Miasta Wiedeń Namiestnik - Elekt Austrii Dolnej[/quote]