Dekret 3/2017


(Tomisław II) #1

[quote]http://s6.ifotos.pl/img/Logotyp-B_aanapre.png
Dekret 3/2017
o połączeniu Austrii Dolnej
i
Wolnego Miasta Wiedeń

Jego Ekscelencja Leszek van der Fryssau, Burmistrz Miasta Wiedeń
na mocy nadanych praw oraz woli mieszkańców Wolnego Miasta Wiedeń i
Kraju Koronnego Austria Dolna, postanawia

o poddaniu Kraju Koronnego Austria Dolna JE Leszkowi van der Fryssau,
jako nowemu Namiestnikowi Austrii Dolnej.

Z boża pomocą,
(-)Leszek van der Fryssau

Burmistrz Miasta Wiedeń
Namiestnik - Elekt Austrii Dolnej[/quote]