Dekret 4/2017


(Wiktor Maretzky) #1

[quote]Dekret 4/2017

Decyzją Rady Robotniczo-Chłopskiej i Żołnierskiej, powołuję się do życia Bukowińską Czerwoną Armię.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.[/quote]