Dekret 5/2017


(Wiktor Maretzky) #1

[quote]Dekret 5/2017

Decyzją Rady Robotniczo-Chłopskiej i Żołnierskiej, pełną i niezawisłą władzę nad Bukowińską Republiką Rad, powierza się Czerwonemu Baronowi. Tym samym Rada Robotniczo-Chłopska ulega samorozwiązaniu.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.[/quote]